Päätoiminen tuntiopettaja (Ma/Ke) - Pietarsaaren kaupunki

Pietarsaaren kaupunki hakee päätoimista matematiikan ja kemian tuntiopettajaa Etelänummen yläkouluun toistaiseksi
voimassaolevaan tehtävään.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.
Hakijat voivat laittaa kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi kohtaan lisätiedot.
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (sis. huumetestin) sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.jakobstad.fi/etusivu

Tutustu työnantajaan

Etelänummen koulu: rehtori Kim Pitkäkangas p:044-7851467
Koulutoimenjohtaja Juha Paasimäki juha.paasimaki@pietarsaari.fi p: 0447851480

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Koulut
Osoite: strenberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on kaksikielinen länsi-rannikolla sijaitseva kaupunki. Pietarsaaren asukasmäärä on n. 19 000.Pietarsaarii on alueensa elinvoimainen keskus. Suomenkielisiä perusopetuksen kouluja on 5. Suomenkielinen lukio toimii samassa kiinteistössä ruotsinkielisen lukion kanssa.

Sinulle suositellut työpaikat