Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet - Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan uudelleen haettavaksi perusopetuksen virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettajuus 9.10.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana:

Talvisalon koulu, Muurarinkatu 4, 57100 Savonlinna
- päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet

Talvisalon koulu on noin 600 oppilaan yhtenäiskoulu (1.-9. lk). Vuosiluokkien 1-6 perus- ja pienryhmien opetus järjestetään Heikinpohjan toimipisteessä ja vuosiluokkien 7-9 perus- ja pienryhmien opetus Talvisalossa.

Talvisalon koulu valittiin vuoden kouluksi Suomessa vuonna 2022.

Talvisalon koulu on tiimiorganisoitu koulu, missä ratkaisukeskeisesti kehitetään yhdessä koulua. Toiminta perustuu osallisuuteen, aitoon läsnäoloon sekä myönteiseen vuorovaikutukseen. Oppilaille tarjotaan Talvisalossa positiivisen- ja vahvuuspedagogiikan keinoin ympäristö, työkalut ja läsnäolo, joiden avulla he oppivat vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Koulussa on vankkaa osaamista oppilaiden oppimisen tukemisesta, joustavista opetusjärjestelyistä sekä moniammatillisesta oppilashuollollisesta työstä. Kiusaamisen vastainen toiminta on keskeinen osa koulumme arkea.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä sekä oppimista yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Edellytämme valittavalta henkilöltä:
- kykyä hoitaa peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan tehtäviä laadukkaasti sekä Talvisalon koulun toiminnan perusteita että arvoja toteuttaen
- matemaattisten aineiden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen hallintaa monipuolisilla näyttötavoilla
- kykyä huomioida oppilaiden yksilöllisyys ja opetusryhmien erilaiset kolmiportaisen tuen tarpeet
- kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja

Odotamme valittavalta henkilöltä:
- kykyä tehdä tiimityötä ja yhteistyötä opetushenkilöstön lisäksi koulun oppilashuollon työntekijöiden kanssa.
- kykyä organisointiin
- ratkaisukeskeistä ja vahvuusperusteista työotetta

Lisätietoja antaa:
rehtori Tuomo Nurmela, p. 044 417 4535

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Viroissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo toimitetaan 29.9.2023 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn kautta. Liitteiden suositeltu tiedostomuoto on PDF.

Alkuperäiset opintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Savonlinnassa 6.9.2023
SIVISTYSVIRASTO

Lisätietoja

http://www.savonlinna.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Tuomo Nurmela, p. 044 417 4535

Lisätietoja

Sivistystoimen toimiala, perusopetus

Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä. Kaunis 33 000 asukkaan saaristokaupunki tarjoaa viehättävät puitteet hyvään elämään, jossa korostuvat viihtyisä asuinympäristö, hyvät palvelut, monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja kehittyvä elinkeinorakenne. Noin puoli miljoonaa matkailijaa vuosittain sekä vahva ja kasvava metsäteollisuus ja teknologiateollisuus ovat vireän Savonlinnan tunnusmerkkejä. Kansainvälisesti kaupunki tunnetaan keskiaikaisesta Olavinlinnasta ja oopperajuhlista sekä ainutlaatuisesta järviluonnosta.

Savonlinnan kaupungilla työskentelee yli 1000 työntekijää. Tarjoamme kuntalaisille laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita asumiseen, ympäristöön, kasvatukseen ja opetukseen liittyen. Olemme myös vahvasti kehittämässä alueen elinvoimaisuutta ja tukemassa uusia innovaatioita. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin ja tuntevat iloa omasta työstään, mikä näkyy myös työhyvinvointikyselyiden korkeissa tuloksissa. Savonlinnan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Muurarinkatu 4, 57100 Savonlinna
Savonlinnan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat