Päätoiminen tuntiopettaja pohjoissaamen kieli - Rovaniemen kaupunki

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUISSA
on haettavana
Määräaikaisesti ajalle 20.1.2021- 31.5.2021
- pohjoissaamen kielen tuntiopettajan tehtävän sijaisuus. Opetusta on useammalla koululla, pääkouluna Ylikylän peruskoulu.

Tehtävä on kokoaikatyö sisältäen pohjoissaamen opetusta sekä äidinkielenä että toisena kielenä.
Kelpoisuus tuntiopettajan työhön määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti.
Valittavilta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilaslähtöistä työotetta sekä etäopetusjärjestelmien tuntemusta. Viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Tehtävää haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa http://www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, voit toimittaa hakemuksen osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.
Hakuaika päättyy 19.1.2021 klo 15:00. Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: Ylikylän koulun rehtori Petri Mäkelä p. 040-752 9678
Lisätietoa Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluista osoitteesta www.rovaniemi.fi


Rovaniemellä 5.1.2021
KOULUTUSPALVELUT

Tutustu työnantajaan

Ylikylän koulun rehtori Petri Mäkelä p. 040-752 9678

Rovaniemen kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Koulutus, Ylikylän koulu
Osoite: Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi