Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopettaja) - Lahden kaupunki

Haemme osaavaan joukkoomme syyslukukaudeksi ajalle 9.8.2021 - 22.12.2021 määräaikaista RESURSSIOPETTAJAA, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, uuden opetussuunnitelman mukaiset työskentelytavat, kokemusta yhteisopettajuudesta sekä halu kehittää omaa työtään. Tehtävään kuuluu samanaikaisopetusta yhdessä luokanopettajien kanssa, pienryhmäopetusta sekä omia opetusryhmiä. Opettaminen, suunnittelu ja arviointi tapahtuvat yhdessä luokka-asteen muiden aikuisten kanssa joustavasti oppilaita ryhmitellen ja eri opetustiloja hyödyntäen. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme mahdollisuutta opettaa musiikkia.

Kasakkamäen koulussa ovat vuosiluokat 1-6 sekä kaksi esiopetusryhmää.
Koulumme keskeisiä pedagogisia menetelmiä ovat yhteisopettajuus ja taitopedagogiikka. Opimme, opetamme ja jaamme osaamista yhdessä. Pidämme huolta niistä, jotka meinaavat jäädä matkasta ja niistä, jotka mahdollistavat hyvän oppimisen eli henkilökunnastamme.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 21.6.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kasakkamaen-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Lotta Hagström, p. 050 398 5016, lotta.hagstrom@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kasakkamäen peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Sävelkatu 2, 15810 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat