Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopettaja) - Lahden kaupunki

Haemme innokkaaseen joukkoomme ajalle 9.8.2021 - 9.1.2022 PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA RESURSSIOPETTAJAKSI. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus.

Toivomme, että sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, uuden opetussuunnitelman mukaiset työskentelytavat, kehittävä työskentelyote ja kokemusta jaetusta opettajuudesta. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä valmiutta opettaa käsitöitä.

Renkomäen koulu on viihtyisä alakoulu eteläisessä Lahdessa. Renkomäen uuden monitoimitalon on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Rakentamisen aikana Renkomäen koulu toimii kahdessa toimipisteessä siten, että luokat 1-4 sijoittuvat vanhaan koulurakennukseen ja luokat 5-6 Relaan, entisen Launeen koulun tiloihin. Koulussamme on tulevana lukuvuonna noin 380 oppilasta ja 21 opettajaa. Tehtävä sijoittuu pääosin 5-6 solutiimiin ja oppimisen tukeen yhteisopettajuuden periaatteiden mukaan.

Liikkuvassa koulussamme toteutuu joustava koulupäivän rytmi, jossa kerhotoiminta on osana koulupäivää. Toimintakulttuurissamme haluamme tukea osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää kehitämme Oppimisen kehän, yhteisopettajuuden ja toiminnallisen oppimisen työtapoja.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 2.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/renkomaen-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja kesäaikana sähköpostitse
karoliina.makela@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Renkomäen peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Orimattilankatu 93, 15680 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat