test
Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopettaja) - Lahden kaupunki

Haemme Tiirismaan peruskouluun PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA resurssiopettajaksi Tiirismaan laajamittaisille englannin kielen 1. -9. luokille ajalle 10.1.2022 - 4.6.2022. Hakijalta edellytämme erittäin hyvää englannin monipuolista kielitaitoa sekä kokemusta englannin kielellä lasten kanssa työskentelystä. Lisäksi toivomme hakijalta halua ja kykyä tehdä yhteistyötä toisten opettajien ja erilaisten oppijoiden kanssa. Työaika on klo 8-15 välillä ja viikkotunteja tulee olemaan noin 16-24. Tarjoamme kansainvälisen, englanninkielisen työyhteisön, jossa pääsee kehittämään myös omaa osaamistaan.

We are looking for a resource teacher for the spring term 2022, for classes 1-9. We require good cooperation skills with other teachers and pupils. We expect all our teachers/assistants to be fluent English speakers and be able to teach all subjects in English as well as have experience with teaching children in English. Working hours will be 16-24 hours a week between 8 am and 3 pm. We offer an international, English speaking working environment where one can also develop professionally.

Tiirismaan yhtenäiskoulussa opiskelee 0-9 vuosiluokkien oppilaita noin 630 ja opetus- ja kasvatustehtävissä toimii noin 60 henkilöä. Koulu sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa ja matkakeskusta, joten koululle on hyvät kulkuyhteydet. Koulussamme toimii englannin kieliset luokat 0-9 vuosiluokilla sekä Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetus. Lisäksi yläluokilla annetaan painotetun musiikin opetusta. Koulussamme on laaja kielitarjonta ja A1 kielenä yläluokilla voi opiskella englannin lisäksi ruotsia ja venäjää. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on englannin kielen aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 7.12.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/tiirismaan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pauliina Paunonen, pauliina.paunonen@edu.lahti.fi, p. 044 416 2581; Maija Sneck, maija.sneck@edu.lahti.fi, p. 044 018 7299 ja Kari Turpeinen, kari.turpeinen@lahti.fi, p. 050 559 7846

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Tiirismaan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Ursankatu 2, 15100 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat