Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus) - Laitilan kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus) - Laitilan kaupunki

Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka ajalle 4.2.-31.12.2019.

Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopettaja) toimii resurssiopettajana Laitilan suurimassa yli 400 oppilaan Kappelimäen koulussa (1-6, joustava alkuopetus, luokkamuotoinen erityisopetus, toiminta-alueittain järjestettävä opetus) sekä mahdollisesti yhdessä tai kahdessa haja-asutusalueen koulussa. Opetusta on laajasti ja vaihtelevasti eri vuosiluokilla ja se voi tapahtua esimerkiksi samanaikaisopetuksena. Tehtävän viikkotuntimäärä on n. 26 vvt.

Opettajaviran hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta, uuden opetussuunnitelman hyvää tuntemusta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. Katsomme eduksi kokemuksen opetuksen eriyttämisestä ja joustavista opetusjärjestelyistä.

Laitilassa on positiivinen vire ja munauskin voi olla menestys. Täällä ollaan toteutettu samanaikaisopettajuuden kokeiluja, vakiinnutetaan tutoropettajatoimintaa ja tehdään aktiivista Liikkuvaa koulua. Ollaan siis kolme kukonaskelta edellä. Joustavista opetusjärjestelyistä meillä on paljon kokemusta.

Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset (välttämätön) sekä CV ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/kappelimäen-koulu

sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää, puh. 040 1984 154, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
Kappelimäen koulun rehtori Annika Mattila, puh. 044 5853 220, annika.mattila@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus
Osoite: Koulutie 15, 23800,

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan