test
Päätoiminen tuntiopettaja (TE, LI) - Lahden kaupunki

Tule PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN sijaiseksi opettamaan terveystietoa ja tyttöjen liikuntaa Salpausselän peruskouluun ajalle 10.1.2022 - 4.6.2022! Kokonaistuntimäärä on 24 h/vko, josta kumpaakin oppiainetta on 12 h/vko. Tehtävään sisältyy luokanvalvojavastuu.

Salpausselän koulu on noin 630 oppilaan peruskoulu, jossa toimivat luokka-asteet 7-10. Yhdeksänsarjaisessa koulussamme on myös liikunta- ja LUMA-luokkia. Opettajia ja koulunkäynninohjaajia on yhteensä 50. Meille tärkeää on oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi, hyvät oppimistulokset ja oppilaiden tukeminen. Laaja-alaisen osaamisen tuominen käytännön opetustyöhön on yksi painopisteistämme kuluvana lukuvuonna. Torstaisin aamulla kokoonnumme erilaisilla kokoonpanoilla kehittämään koulumme toimintaa.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 13.12.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/salpausselan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Apulaisrehtori Hanna Alava, p. 050 398 5180

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Salpausselän peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat