Päätoiminen tuntiopettaja (uskonto) - Lahden kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja (uskonto) - Lahden kaupunki

Ahtialan peruskoulussa on avoinna uskonnon PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN tehtävä 1.8.2019 alkaen. Saat opetettavaksesi pääsääntöisesti yläkoulun 7.-9. vuosiluokkien oppilaita. Lisäksi opetettavana on muutama alakoulun ET tunti.

Toivomme sinulta yhteistyökykyä, positiivisuutta, sekä kehittämishaluista otetta ja asennetta. Kelpoisuusvaatimuksena on uskonnon aineenopettajan pätevyys.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemuksen Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 28.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Ahtialan peruskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulussamme työskentelee noin 766 oppilasta ja noin 50 opetus- ja kasvatustyön osaajaa.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

www.pedanet/lahti/ahtialan peruskoulu
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rehtori Ari Anttila, ari.anttila@lahti.fi, 0505597844, yhteydenotot sähköpostitse ari.anttila@lahti.fi.

Lahden kaupunki, Ahtialan peruskoulu
Osoite: Purorinteenkatu 4, 15320 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan