Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja valmistavan luokan opetukseen, Perkaan koulu - Espoon kaupunki

Perkkaan koulu on aloittanut toimintansa uudessa koulurakennuksessa elokuussa 2022. Etsimme joukkoomme päätoimista tuntiopettajaa valmistavaan opetukseen vuosiluokille 1-3.

Koulumme on monikulttuurinen yhtenäiseksi peruskouluksi kasvava yksikkö Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa. Nopeasti kasvavassa koulussamme on tällä hetkellä noin 400 oppilasta ja 38 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Lukuvuonna 2022-2023 koulussamme toimii vuosiluokat 1.-7. sekä esiopetus. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri.

Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä.

Koulun nimi ja osoite: Perkkaan koulu, Majurinkatu 8, 02600 Espoo


Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa lokakuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.


Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanopettajan tehtävistä. Lisäksi kokemus yhteisopettajuudesta sekä monikulttuuristen oppilaiden opetuksesta katsotaan eduiksi.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Tuomo Mäkitalo, 040 636 9104, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Perkkaan koulu

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Majurinkatu 8, 02600 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat