Päätoimisen tuntiopettajan tehtävät (uskonto) - Tornion kaupunki

Tornion kaupunki julistaa haettavaksi peruskoulun 7.-9. luokkien päätoimisen tuntiopettajan tehtävät (opetettavana aineena ev. lut. uskonto) lukuvuodeksi 2020-2021 sijoituspaikkana Putaan koulu. Työaika on 1.8.2020-31.7.2021 tehtävään kelpoiselle hakijalle. Hakijalle katsotaan eduksi yläkouluikäisten nuorten parissa työskentely.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2003) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tehtävään täytetään sähköisesti 21.2.2020 klo 12.00 mennessä Tornion kaupungin verkkosivulla www.tornio.fi Avoimet työpaikat.

Lisätietoa koulusta: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/putaan-koulu/

Tiedustelut virka-aikana:
Putaan koulu, rehtori, Tarja Forsström, puh. 050-597 1385

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut virka-aikana: Putaan koulu, rehtori, Tarja Forsström, puh. 050-597 1385

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Hannulankatu 7, 95420 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja. www.tornio.fi