Skip to main content
test
Paikkatietoasiantuntija - Kuusamon kaupunki

Tilaa hengittää - Sua kutsuu Kuusamo

Ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä monipuolisten palveluiden Koillis-Suomen talousalueen elinvoimainen kaupunkikeskus. Meille tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.

Haemme PAIKKATIETOASIANTUNTIJAA

Yhdyskuntatekniikan toimiala vastaa mm. rakentamisen luvittamisesta, ympäristövalvonnasta, kaavateistä, ulkoliikuntapaikoista, reitistöistä, yleisistä alueista, kaupunkimittauksesta, jätehuollosta ja kaupungin kiinteistöjen hoidosta. Yhteistyö tulevaisuustoimialaan kuuluvan maankäytön yksikön kanssa on tiivistä.

Lakimuutokset, kuten uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä asettavat uusia vaatimuksia tietojen yhteentoimivuudelle. Kuusamon kaupungilla on käynnissä kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yhdyskuntatoimialan palveluja, paikkatietovarantoja ja niiden yhteiskäyttöä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Etsimme asiantuntijaa vakituiseen tehtävään kehittämään yhdyskuntatoimialan tietovarantoja, niiden yhteiskäyttöä ja edistämään toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja digitalisaatiota. Yhdessä muun henkilöstön kanssa tuet toimialan yksiköitä uusien toimintamallien käytössä ja osallistut tiedonhallinnan kehittämiseen. Tehtäväkuva tarkentuu valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Parhaimmat edellytykset tehtävässä menestymiseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, mutta myös vastavalmistuneet huomioidaan.

Arvostamme yhdyskuntatekniikan toimialan ja maankäytön suunnittelun toimintojen tuntemusta sekä kokemusta Esrin ja AutoDesk:n ohjelmistotuotteista. Paikkatieto-osaamisesi voi olla karttunut esim. maankäytön suunnittelusta, maa- tai infraomaisuustietojen, 3D -kaupunki- ja maastomallien tuottamisesta, ylläpidosta sekä hallinnasta.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana kehittämässä yhdyskuntateknisen toimialan tiedonhallinnan uudistamista. Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus kehittyä laaja-alaiseksi paikkatietojen hallinnan osaajaksi.

Kuusamon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilökuntaetuna paikkakunnan liikunta- ja
kulttuuripalveluja. Kehitämme henkilöstön osaamista ja käytössä on liukuva työaika sekä
mahdollisuus etätyöhön tehtävänkuvan niin salliessa.

Lähtökohtaisesti toimipaikka on Kuusamo ja työaika kokopäivätyö. Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen tehtävän hoitamisesta.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 19.6.2023 klo 10.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry -palvelussa (www.kuntarekry.fi -työavain nro 527600).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa
paikkatietoinsinööri Anssi Lohi, puh. 040 775 9162, anssi.lohi@kuusamo.fi
tulosaluejohtaja Jukka Väisänen, puh. 040 042 0432, jukka.vaisanen@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikan toimiala, kunnallistekniikan tulosalue

Luontokaupunki Kuusamo on rajoja ylittävä, omatoimisten ja yritteliäiden ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana - täällä asiat tehdään vähän eri tavalla. Hyvä elämä kukoistaa kansainvälisessä ja luovassa ympäristössä. Kuusamon menestyminen perustuu toimiviin palveluihin, ympärivuotiseen matkailuun, puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön. Kuusamon kaupunki työllistää n. 680 työntekijää.

Lue lisää työskentelystä ja asumisesta alueella: maanpinnalla.fi/alueet/kuusamo/


Osoite: PL 9, Kuusamo, 93601 Kuusamo
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat