Paikkatietoasiantuntija - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee paikkatietoasiantuntijaa kiinteistötoimen tulosalueelle.

Tulosalue vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, paikkatiedoista, kiinteistö- ja mittaustehtävistä sekä asuntoasioista. Kiinteistötoimen palveluksessa on 28 henkilöä.
Paikkatietopalvelut vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmän toiminnasta ja kehittämisestä. Paikkatietoasiantuntija on yksi Paikkatietopalvelut-tulosyksikön viidestä asiantuntijasta. Tärkeimmät ohjelmistot ovat Trimble Locus, Esri ArcGIS Enterprise ja FME. Kuvapohjaiseen tiedonkeruuseen käytämme UAV-kopteria ja Pix4D-ohjelmistoa.

Paikkatietopalveluiden tehtäviä ovat tietojärjestelmän ylläpitoon liittyvien tehtävien lisäksi myös lukuisat paikkatietojen analysointi- ja julkaisutehtävät useisiin eri palveluihin ja rajapintoihin. Paikkatietoaineistoja käytetään lukuisissa sisäisissä ja ulkoisissa integraatioissa ja näiden julkaisu kuuluu paikkatietopalveluille, kuten myös osallistuminen paikkatiedon käytön edistämiseen erilaisissa tulevaisuuden integraatiotarpeissa.

Paikkatietoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Trimble Locus -paikkatietojärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät, joihin kuuluu järjestelmäkokonaisuuden valvonta, ylläpito, kehittäminen ja opastus sekä osallistuminen Vaasan 3D -kaupunkimallin ylläpitoon, kehittämiseen ja julkaisuun. Tärkeimmät työkalut ovat Trimble Locuksen pääkäyttäjätyökalut sekä FME paikkatietoaineistojen jalostukseen ja käsittelyyn.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva, vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto esimerkiksi geoinformatiikan, maanmittauksen tietojenkäsittelyn tai paikkatietoteknologian alueelta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen hallitseminen.

Edellytämme kokemusta Trimble Locus käytöstä ja pääkäyttäjän tehtävistä sekä valmiutta tarkkaan ja huolelliseen toimimiseen järjestelmäympäristöissä, itsenäistä otetta uusien toimintatapojen ja tekniikoiden aktiivisessa etsimisessä, kokeilemisessa ja käyttöön soveltamisessa sekä ennen kaikkea halua kehittää omaa osaamista.

Arvostamme tietokantatekniikan osaamista, yhteistyö- ja verkottumiskykyä sekä halua oppia uusia asioita ja tekniikoita. Uusiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden käyttö edellyttävät hyvää englannin kielen taitoa. Trimblen pääkäyttäjäkoulutuksen suoritusta pidämme etuna.

Tarjoamme asiantuntevan ympäristön paikkatietopalveluiden kehittämisessä.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastattelut pidetään viikolla 37.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Paikkatietopäällikkö Jarmo Peltomäki puh. 040 770 0107

Tekninen toimi / Paikkatietopalvelut
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Kun kävelet kadulla, avaat vesihanan tai hengität puhdasta ilmaa, käytät teknisen toimen tarjoamia palveluita ja hyödynnät valvomaamme ympäristöä. Osaajamme huolehtivat Vaasan teknisestä rakenteesta ja teknisistä palveluista. Palvelemme muun muassa kiinteistö-, mittaus-, kaavoitus-, katu- ja viheralueasioissa.