Päivähoidon ohjaaja - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoidon ohjaajan virka.

Tehtäviin kuuluu Tuukkalan päiväkodin, Untuvikot- ja Peipposet-ryhmäperhepäiväkodin ja osan omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien esimiehenä toimiminen sekä osa yksityisen perhepäivähoidon valvonnasta ja ohjauksesta yhdessä toisen päivähoidon ohjaajan kanssa.

Päivähoidon ohjaajan tehtäviin kuuluu pedagoginen johtaminen ja pedagogisen keskustelun ylläpito. Hän vastaa yksiköissään varhaiskasvatustoiminnan kehittämistyöstä ja arvioinnista asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat henkilöstöjohtaminen ja talousjohtaminen. Päivähoidon ohjaaja toimii eri yhteistyöverkostoissa ja kehittää omien yksiköidensä toimintaa osana näitä verkostoja sekä vastaa monialaisesta yhteistyöstä. Tehtäväkuvaan kuuluu myös turvallisuus -johtaminen. Päivähoidon ohjaaja työskentelee satunnaisesti lapsiryhmässä.

Tuukkalan päiväkodin ja perhepäivähoidon verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus, kuitenkin huomioiden 74 § ja 75 § voimaantulon ja siirtymäsäännökset. Varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin pätevyys ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Edellytämme kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja johtamistaitoja. Luemme eduksi esimiestyökokemuksen.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on 36,25 tuntia viikossa.

Virkaan otettavan henkilön on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen
p. 044 794 2373
pirjo.vartiainen(at)sivistys.mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkodit, Tuukkala
Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi.