PÄIVÄHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI - Pudasjärven kaupunki

PÄIVÄHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI - Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksessa ilmoitetaan haettavaksi PÄIVÄHOITAJAN määräaikainen toimi ajalle 7.8.2019-31.5.2020 Pikku-Paavalin päiväkodin esikouluryhmässä. Työ on päivätyötä. Tarjoamme valitulle viihtyisän työympäristön ja mahdollisuuden kehittää työtään ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Arvostamme vuorovaikutus -ja tiimityötaitoja, sekä vastuullista työotetta.

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisina edellytyksenä tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (arvostamme erikoistumisopintoja lapsiin -ja nuoriin).
Hakemus määräaikaiseen toimeen tulee tehdä 26.4.2019 klo 15.00 mennessä kuntarekryn kautta: www.pudasjarvi.fi/avoimet työpaikat Pudasjärvellä.

Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä nähtäväksi rikosrekisteri lain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002), sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat: Merja Kemppainen, puh. 0400-626513 ja Jaana Rajala, puh. 040-5043241

Sivistyspalvelut / varhaiskasvatus
Osoite: Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki on noin 8500 asukkaan matkailu -ja metsäkaupunki Oulunläänin pohjoisosassa. Rajanaapurimme Oulun keskustaan on vain noin tunnin ajomatka luonnonkauniista kaupungistamme. Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnassaan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää palvelurakennetta.
Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualue tuottaa varhaiskasvatuspalveluita Pudasjärveläisille lapsiperheille hirsisessä Pikku-Paavalin päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Toiminta tapahtuu perheiden tarpeiden mukaisina toimintamuotoina -ja aikoina lasten päivähoidosta annetun lain mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa käytetään pienryhmäpedagogiikkaa.

Tutustu työnantajaan