Skip to main content
test
Päiväkodin apulaisjohtaja - Paimion kaupunki

Paimion varhaiskasvatuspalveluissa on avoinna päiväkodin apulaisjohtajan virka Tapiolan päiväkodissa. Virka täytetään 1.8.2022 alkaen.

Tapiolan päiväkoti on vuonna 2014 kaupungin vuorohoitopäiväkotina toimintansa aloittanut Paimion varhaiskasvatuspalveluiden suurin yksikkö. Päiväkodissa toimii 10 lapsiryhmää ja henkilökuntaan kuuluu 40 työntekijää. Päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa seitsemänä päivänä viikossa. Päiväkoti on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Paimion varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Wilma Varhaiskasvatus -ohjelmisto.

Päiväkodin apulaisjohtaja työskentelee päiväkodin johtajan työparina päiväkodin pedagogisessa johtamisessa ja kehittämisessä sekä henkilöstö- ja muun hallinnon johtamisessa. Päiväkodin päivittäisjohtamiseen liittyviä tehtäviä ovat muun muassa työvuorojen laatiminen, sijaishankinta, lasten varhaiskasvatusaikoihin liittyvä yhteistyö perheiden kanssa sekä talouden pitoon liittyvät tehtävät. Tehtävä ei sisällä lapsiryhmässä työskentelyä. Lisäksi päiväkodin apulaisjohtaja on jäsenenä kaupungin varhaiskasvatuksen johtoryhmässä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on varhaiskasvatuslain 540/2018, 74 § ja 75 § 5mom:n siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus. Kasvatustieteen maisterin tutkinto katsotaan eduksi.
Haemme varhaiskasvatuksen johtoryhmäämme varhaiskasvatuksen kokemusta ja monipuolista osaamista omaavaa, itsenäiseen työskentelyyn kykenevää, innovatiivista kehittäjää. Arvostamme hyviä esimies - ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja viranhoidon edellyttämää tietoteknistä osaamista.

Tarjoamme kehittämismyönteisen organisaation, jossa arvostetaan yhteisöllisyyttä sekä avointa ja positiivista työskentelyilmapiiriä. Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutuksiin sekä kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen. Lisäksi työnantaja tukee päiväkodin johtajia johtamistehtävässään.

Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opetuspäällikkö Hilkka Koret, p. 02 4745312, hilkka.koret@paimio.fi
Tapiolan päiväkodin johtaja Nina Ali-Keskikylä, p. 02 4745413, nina.ali-keskikyla@paimio.fi

Lisätietoja

Paimion kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Paimio on 11 000 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Paimion kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Sähkömiehentie 2, 21530 Paimio

Sinulle suositellut työpaikat