Päiväkodin johtaja - Petäjäveden kunta

Päiväkodin johtaja - Petäjäveden kunta

Päiväkodin johtajien virat

Haemme kahta päiväkodin johtajaa Petäjävedelle 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
1. Toinen päiväkodin johtaja sijoittuu virkasuhteen alkaessa Petäjäkallion päiväkotiin, josta löytyy paikka 160 lapselle kahdesta eri rakennuksesta. Yksikössä tarjotaan vuorohoitoa.
2. Toisen päiväkodin johtajan sijoituspaikkana on virkasuhteen alkaessa Kintauden 75- paikkainen päiväkoti. Vastuualueeseen kuuluu myös keskustassa sijaitseva ryhmäperhepäiväkoti.

Päiväkodin johtajat kuuluvat varhaiskasvatuksen johtoryhmään sekä toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa toteuttaen osittain parijohtamista. Yksiköiden pedagogiikan johtamisen, henkilöstöjohtamisen sekä talousvastuun lisäksi tehtäviin kuuluu mahdollisesti vastuita erillisistä työryhmistä, laajemmista varhaiskasvatuksen kehittämisalueista tai muista tehtävistä. Painotamme varhaiskasvatuksessa luonto- ja ympäristökasvatusta, liikuntaa sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Edellytämme hakijoilta varhaiskasvatuksen osaamista ja esimiestyön tuntemista, hyvää paineensietokykyä ja joustavuutta. Positiivinen asenne, vahva motivaatio sekä lapsen parhaan arvostaminen ovat avainasemassa tehtävässä onnistumiselle. Lisäksi odotamme hyviä neuvottelu-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja organisointiin.

Varhaiskasvatuksessa ovat käytössä Effica- tietojärjestelmä, Populuksen henkilöstöhallintaohjelma ja Titania työvuorosuunnitteluohjelma.

Päiväkodin johtajan virkoja haetaan samalla hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita, kumpaa päiväkodin johtajan virkaa ensi sijaisesti on hakemassa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan. Virkaan valittavan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth, puh. 050 436 4895 tai sanna.ruuth@petajavesi.fi

Petäjäveden kunta, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Petäjävesi

Petäjävesi on luonnonläheinen ja viihtyisä 4000 asukkaan hyvinvointikunta 25 minuutin matkan päässä Jyväskylästä. Meidät tunnetaan perhe- ja yritysystävällisyydestä sekä UNESCOn maailman-perintökohteesta - Petäjäveden vanhasta kirkosta. Viemme kuntaa 2020-luvulle kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten hyvällä yhteistyöllä sekä rohkealla ja luovalla asenteella. Työssä uskomme yhteisöllisyyteen, työniloon ja työssä kehittymiseen.

Tutustu työnantajaan