Päiväkodin johtaja - Ylöjärven kaupunki

Haettavana on hallinnollisen päiväkodin johtajan virka. Virka on toistaiseksi voimassa oleva palvelusuhde 1.11.2019 lukien. Viran sijoituspaikka on Saurio-Mikkolan päiväkoti.

Päiväkodin johtajan viran hakijoilta toivotaan johtamiskokemuksen ja -koulutuksen lisäksi hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot.
Päiväkodin johtajan tehtävä on johtaa, suunnitella, kehittää ja arvioida yksikkönsä kasvatus- ja opetustyötä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti sekä vastata hallinnosta, taloudesta, henkilöstön johtamisesta ja yksikkönsä työolosuhteista ja turvallisuudesta. Tehtävään kuuluu myös Ylöjärven varhaiskasvatuksen palveluohjaus (asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä lasten sijoittelu varhaiskasvatuspaikkoihin) kahden muun palveluohjaajan kanssa. Lisäksi päiväkodin johtaja osallistuu Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen ja arviointiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§ :n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä voimassaoleva rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 19.9.2019 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.ylojarvi.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/varhaiskasvatus/

Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa. Sähköposti marjo.vesa@ylojarvi.fi
puhelin 050 596 9081

Ylöjärven kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Tutustu työnantajaan