Päiväkodin johtaja - Kaskisten kaupunki

Uuteen elokuussa 2020 valmistuvaan Päiväkoti Ankkuriin etsitään päiväkodin johtajaa. Päiväkoti Ankkuri on 60-paikkainen päiväkoti, ja se sijaitsee merellisessä ympäristössä, Kaskisten saarikaupungissa Pohjanmaan rannikolla.

Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa päiväkodin johtajan viran haettavaksi kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa. Virka täytetään mahdollisimman pian, toistaiseksi voimassa olevana. Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA020).

Koska virka on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, virkaan valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä voimassa oleva rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 3.6.2020 klo 17.

Lisätietoja

http://www.kaskinen.fi
https://www.facebook.com/paivakotiankkuri

Tutustu työnantajaan

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla 040-5042535, sirkka.suurla@kaskinen.fi

Kaskisten kaupunki, Sivistysosasto, Päiväkoti Ankkuri
Osoite: Sulkukatu 10, 64260 Kaskinen

Kaskinen on pieni idyllinen saarikaupunki, jossa toimimme kaupungin organisaationa lähellä asiakasta.