Päiväkodin johtaja - Sievin kunta

Sievin kunnan varhaiskasvatuspalvelut hakee 12.4.2021 klo 15.00 mennessä päiväkodin johtajaa kolme vuotta kestävään virkasuhteeseen. Päiväkodin johtajan päätehtävänä on johtaa Linnunlaulun ja Tuulihatun päiväkoteja. Linnunlaulun päiväkodissa on kuusi osastoa, joista yksi osasto toimii arkisin vuorohoitoryhmänä. Tuulihatun päiväkodissa on kaksi osastoa. Molemmat päiväkodit sijaitsevat Sievin keskustassa.

Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu henkilöstö- ja pedagoginen johtaminen, oman vastuualueen talous- ja kehittämisvastuu ja varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen. Tehtävä edellyttää hyviä johtamis- ja esimiestaitoja, talousosaamista, organisointikykyä sekä osaamista eri varhaiskasvatussisältöjen ja -muotojen johtamisesta.

Päiväkodin johtajalta edellytetään varhaiskasvatuksen laaja-alaista sisällöllistä osaamista ja asiantuntijuutta. Hyvät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ovat välttämättömät monialaisen yhteistyön tekemisessä ja asiakasyhteistyön toteuttamisessa. Luemme eduksi johtamiskoulutuksen ja kokemuksen päiväkodin johtajan työstä.
Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä johtamisotetta, pedagogista osaamista sekä varhaiskasvatuksen monimuotoisuuden tuntemista. Odotamme sinulta hyvän hallintotavan, varhaiskasvatusta ohjaavien lakien ja varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 luvun 31 §:n mukainen pätevyys, jossa noudatetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 14 luvun 75 § siirtymäsäännöstä. Tehtäväkohtainen palkka 3202,72 €/kk ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ennen palvelussuhteen alkamista ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 pv:n kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi tai
toimittamalla hakemusasiakirjat osoitteeseen Sievin kunta/varhaiskasvatuspalvelut
Haikolantie 16, 85410 Sievi.
Hakulomakkeita ei palauteta.
Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.


Lisätietoja
https://www.sievi.fi/varhaiskasvatus
vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen puh. 044 488 3345
varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Kristiina Korpi puh. 044 488 3351

Tutustu työnantajaan

https://www.sievi.fi/varhaiskasvatus
Teemu Pelkonen, puh. 044 488 3345
Kristiina Korpi, puh. 044 488 3351

Sievin kunta, Koulutoimi, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Haikolantie 16, 85410 Sievi

4900 asukkaan Sievi on Suomen teollistunein maalaiskunta. Sievi tunnetaan innovatiivisista yrityksistä, menestyvistä maatiloista, vahvoista kylistä ja nuoresta ikärakenteesta.

Työntekijöitä Sievin kunnalla on yli 200. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon perustehtävät järjestetään ostopalveluna.

Heinäkuun kolmantena lauantaina vietetään perinteisiä Sievin Muttimarkkinoita!

Sievin kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat