Karijoen kasvatus- ja opetuslautakunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatukseen toistaiseksi täytettäväksi 1.8.2021 lähtien tai sopimuksen mukaan

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKA

Haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen ammattilaista, joka sitoutuneesti ja sensitiivisesti toteuttaa ja kehittää laadukasta varhaiskasvatusta ja toimii oman yksikkönsä pedagogisena johtajana, vastaa toiminnasta, taloudesta, henkilöstöjohtamisesta sekä asiakkaiden palveluohjauksesta.

Päiväkodin johtajalta edellytämme kehittämiskykyä, myönteistä ja osallistavaa työotetta, organisointi- ja päätöksentekokykyä, taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa sekä hyviä neuvottelu-, viestintä- ja TVT-taitoja. Lisäksi arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä. Karijoen varhaiskasvatuksen punaisena lankana on lapsiystävällisyys. Tehtävien sijoituspaikka on Päivärinteen uusi hieno päiväkoti, jossa tulet varmasti viihtymään.

KELPOISUUSEHDOT:
Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 luvun 31 §:n mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain (540/2018) 14 luvun 74§ ja 75 § siirtymäsäännökset. Palkkaus KVTES:n mukaan.

1. Varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus
2. ja lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto
3. sekä riittävä johtamistaito

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista.

Hakemukset, joihin on liitetty CV sekä jäljennökset kelpoisuustodistuksista pyydetään toimittamaan viimeistään 10.5.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen maarit.soderlund@krs.fi . Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelu suoritetaan viikolla 19.

Hakemuksia ei palauteta.

Odotamme hakemustasi!

Karijoella 21.4.2021
Karijoen kasvatus- ja opetuslautakunta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perhepäivähoidon ohjaaja Teija Paananen 040-4811605 teija.paananen@karijoki.fi
Sivistysjohtaja Maarit Söderlund 040-5565733 maarit.soderlund@krs.fi

Lisätietoja

Karijoen kunta
Osoite: Keskitie 4, 64350 Karijoki

Sinulle suositellut työpaikat