Päiväkodin johtaja - Rauman kaupunki

Päiväkodin johtaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päiväkodin johtajaa määräaikaisesti ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluvat Nummen ja Lajon päiväkotien lähiesimiehen tehtävät sekä muut hallinnolliset tehtävät. Lapsiryhmiä päiväkodeissa on yhteensä seitsemän. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 § 31 tai § 75 mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Päiväkodin johtajalta odotamme pedagogista osaamista ja aktiivista sekä kehittävää työotetta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa, puh. 044 793 4523, paivi.tiesmaa@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Päiväkodin johtaja, Nummen ja Lajon päiväkodit". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan