Skip to main content
test

Päiväkodin johtajan vakinainen virka Oulun kaupungin Syynimaan, Kaijonharjun ja Kaijonlinnan päiväkotien kokonaisuudessa.

Haemme Kaijonharjun, Kaijonlinnan ja Syynimaan päiväkoteihin PÄIVÄKODIN JOHTAJAA!

Virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.-31.8.2024 ja vakinaisena 1.9.2024 alkaen.

Päiväkodin johtajana vastaat palvelukokonaisuutesi pedagogisesta toimintakulttuurista, pedagogisen työn ja osaamisen johtamisesta, taloudesta, turvallisuudesta ja toiminnan laadusta noudattaen Oulun kaupungin linjauksia ja ohjeita. Toimit tiiviissä yhteistyössä lähialueen päiväkotien ja koulujen kanssa ja olet aktiivisesti mukana alueellisessa toiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa.

Tarjoamme sinulle kannustavan ja vahvan kollegiaalisen verkoston. Toivomme, että olet innostunut johtamisesta ja motivoitunut kehittämään varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhdessä osaavan henkilöstön kanssa. Esihenkilöverkostossamme pääset oppimaan yhdessä toisten esihenkilöiden kanssa ja saat vertaistukea kokeneilta kollegoilta. Tuemme esihenkilöiden osaamisen kehittämistä monipuolisella koulutustarjonnalla.

Kaijonharjun päiväkoti on päässyt muuttamaan uuteen päiväkotirakennukseen tammikuussa 2024. Päiväkodin suunnittelua ja rakentamista on ohjannut tavoite pienemmästä hiilijalanjäljestä ja suuremmasta hiilikädenjäljestä sekä pyrkimys vähentää lasten kasvuympäristön haitta-aineita. Päiväkodissa toimii neljä ryhmää, joista yhdessä esiopetusta. Tilaa päiväkodissa on viidelle ryhmälle. Henkilöstöllä on vahva osaaminen kestävän kehityksen teemoista ja vihreät arvot näkyvät päiväkodin arjessa.

Syynimaan päiväkoti sijaitsee rauhallisella Syynimaan asuinalueella. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää. Iso piha-alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erilaisiin ulkona tapahtuviin toimintoihin. Pihalla on marjapensaita ja grilli, jossa makkarat paistuvat erilaisten pihatapahtumien yhteydessä. Piha-aidan takana oleva metsäpiha, jossa pieni ”Syynistunturi”, tarjoaa hyvät mahdollisuudet laajentaa ryhmittäin ulkoilualuetta vuorotteluperiaatteella.

Kaijonlinnan päiväkoti sijaitsee Kaijonharjun keskustassa kerrostalon alakerrassa. Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää. Kehittämistyö ja toiminta on pienessä porukassa helppoa ja mutkatonta. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat osa päiväkotien arkea kaikissa kolmessa päiväkodissa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia ja perheitä tuetaan monin tavoin, jotta he tulevat ymmärretyksi ja yhteistyö toimii.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmän mukaista monialaista ja aktiivista toimialueen rajat ylittävää työotetta. Sinulla on laaja-alaista pedagogista osaamista, varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ymmärtämistä sekä johdat tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vahvat henkilöstö- ja verkostojohtamisen taidot, organisointikyky sekä kehittämismyönteisyys ovat ominaisuuksiasi. Lisäksi sinulla on hyvät suomen kielen suulliset ja kirjalliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniset taidot.

Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 31§) mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus. Lisäksi tehtävään vaaditaan vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Kuitenkin huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74§ ja 75§) mukaiset hakijat.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1519/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Hakemus on toimitettava 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/syynimaan-paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 19.2. klo 11-12 ja 21.2. klo 12-13 aluepäällikkö Leena Sankilampi, p. 050 341 3980 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Syynimaan, Kaijonharjun ja Kaijonlinnan päiväkodit

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Taidonkaari 2, 90570 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat