Skip to main content
test
Päiväkodin johtaja - Tuusulan kunta

Tuusula - tekemisen taidetta!

Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut on aikaansa seuraava ja innovatiivinen palveluorganisaatio, joka rakentaa palvelunsa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Haemme varhaiskasvatuspalveluihin päiväkodin johtajaa vakituiseen virkaan Roinilan päiväkotiin 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Roinilan päiväkoti on 6-ryhmäinen varhaiskasvatusyksikkö Kellokoskella, joka tarjoaa yhdessä ryhmässä iltahoitoa alueen lapsille. Talossa toimii Kellokosken alueen avoimen varhaiskasvatuksen perhetupa-toiminta sekä lasten kerhot. Päiväkoti on valmistunut 2016.

Etsimme toimintakulttuurin kehittäjää, jolla on vahva pedagoginen osaaminen ja kyky viedä yhdessä kehittämistä eteenpäin rakenteiden kautta. Esihenkilönä johdat suunnitelmallisesti, olet ratkaisukeskeinen ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot.

Työyhteisössä työskentelee 20 vakituista kasvattajaa ja lapsia on noin 120. Talossa toimii resurssilastenhoitaja hankerahoituksella ja oma varhaiskasvatuksen oma varahenkilö. Johtaja on jäsenenä johtamisen kehittämisryhmässä.

Viran menestyksellinen johtaminen edellyttää hyviä valmiuksia kehittää toimintaa ja johtaa ison yksikön toimintoja. Tehtävässä vaaditaan johtamiskokemusta.

Eduksi luetaan mahdollinen kokemus uuden yksikön aloittamisesta.

Kelpoisuus: Varhaiskasvatuslaki 540/2018 31§ Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Tuusulan kunnan tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3512,77 eur/kk. Lisäksi voidaan maksaa KVTES:n mukaista työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen, p. 040 314 3328 tai sp hannamari.halinen@tuusula.fi.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 21.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat. klo 16.00 mennessä. Pyydetään huomioimaan, että haastattelujen ajankohta on keskiviikkona 24.8. klo 16-18 Tuusulan kunnantalolla, os. Kotorannankuja 10.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tutustu työnantajaan
  • Tuusulan kunta
  • Työpaikka
  • tuusula-4237
  • 3.8.2022 - 21.8.2022 23:59
  • KuntaTuusulaUusimaa

Yhteystietomme

varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen, p. 040 314 3328 tai sp hannamari.halinen@tuusula.fi.

Sinulle suositellut työpaikat