Päiväkodin johtaja (vakanssi nro 42502) - Valkeakosken kaupunki

Kaupungissamme on laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut.
Haemme joukkoomme vakinaiseen virkasuhteeseen 1.10.2019 lukien
ammattitaitoista ja innostunutta
PÄIVÄKODIN JOHTAJAA (vakanssi nro 42502).

Päiväkodin johtajan tehtävänä on vastata johtamansa yksikön varhaiskasvatuksen laadusta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa päiväkodin varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittäminen sekä varhaiskasvatuspedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtaminen ja suunnittelu. Sijoitusyksikkö on palvelussuhteen alkaessa Tallinmäen varhaiskasvatus ja johdettavana on päiväkotitoimintaa sekä perhepäivähoitoa. Työ on hektistä ja täynnä muuttuvia tilanteita, jotka vaativat johtajalta kokemusta esimiestyöstä, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä joustavuutta.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn. Päiväkodin johtajana voit kehittää päiväkodin toimintaa yhdessä osaavan henkilöstön kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018, 31 §) mukainen kelpoisuus. Johtajalla tulee olla lain 26 tai 27 §:ssä tarkoitettu varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen on toimitettava 24.5.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta tai postitse osoitteella: Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski, kuoreen merkintä päiväkodin johtaja.

Lisätietoja

http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/

varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell, puh. 040 335 6201

Valkeakosken kaupunki, Koulutus- ja hyvinvointikeskus
Osoite: Tallikatu 7, 37600 Valkeakoski

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Tutustu työnantajaan