Päiväkodin johtaja - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee päiväkodin johtajaa Länsimetsän päiväkotiin, suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.

Länsimetsän päiväkodissa on viisi ryhmää. Päiväkodinjohtajan alaisuuteen kuuluu myös Omenalehdon päiväkoti, jossa on kaksi ryhmää sekä päiväkoti Leipuri, jossa on yksi ryhmä. Yksiköissä lapset ovat 1-6 vuotiaita.

Päiväkodin läheisyydessä on useita metsiä ja ulkoilu, liikunta sekä luontokasvatus ovatkin tärkeitä toimintatapoja.

Myös lapsen yksilöllinen huomioiminen, luottavainen ja avoin yhteistyö huoltajien kanssa kuuluvat arkeen.

Päiväkodin johtaja vastaa varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluvat mm. päiväkodin pedagoginen, toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, esimiestehtävät sekä varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Johtaja vastaa myös laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan ( 26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin ( 27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito.

Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen ( 74 § ja 75 § ) mukaiset hakijat.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen- ja kirjallinen suomenkielen taito.
Hyvä ruotsinkielentaito. (kielitaitoluokka 1) (kielitodistus)

Edellytämme:
- varhaiskasvatuksen tuntemusta
- kokemusta esimiestyöstä
- viranhoidon edellyttämää tietotekniikan osaamista
- kykyä itsenäiseen työhön

Arvostamme:
- hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja
- joustavuutta toimia arjen muuttuvissa tilanteissa
- pitkäjänteisyyttä

Tarjoamme:
- monipuolisen työn, jossa mahdollisuus tehdä työtä itsenäisesti ja kehittää päiväkodin toimintaa
- innovatiivisen organisaation

Tutustu tarkemmin Vaasan varhaiskasvatukseen ja lue uratarinoita: https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/toihin-vaasan-varhaiskasvatukseen/

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 45.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Hanna Valkeinen puh. 040 192 3786

Lisätietoja

Varhaiskasvatus

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat