test

Rautalammin sivistysosastolla ilmoitetaan haettavaksi

Päiväkodinjohtajan virka.

Tule kehittämään luontopainotteista varhaiskasvatusta Rautalammille! Päivähoidon tilat ovat modernit ja päivähoitopalvelut on keskitetty yhteen pihapiiriin, jossa lapsia ja työntekijöitä palvelee Pentinpellon päiväkoti sekä marraskussa 2021 avattu puurakenteinen, 52 paikkainen päiväkoti Silmu.

Päiväkodinjohtajan vastuut ja tehtävät on määritelty 2021 päivitetyssä kunnan hallintosäännössä. Päiväkodinjohtaja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä suunnittelee ja kehittää varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa osana osaston kasvatus- ja opetuspalveluita. Päiväkodinjohtaja on osaston johtotiimin jäsen ja talousvastuussa varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuudesta. Työparina varhaiskasvatuspalveluissa toimii päiväkodin varajohtaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Rautalammin kunnassa varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan luontopainotteisesti. Esiopetus järjestetään metsäeskari -toimintamallilla ja lapset sekä työntekijät viettävät ison osan päivästä ulkona säästä riippumatta. Rautalammin sivistysosasto toimii tiimiorganisaatiomallilla, jossa keskiössä dialogi, ihmisen kasvu ja omien vahvuuksien hyödyntäminen.

Kelpoisuusehtona tehtävään on lain 540/2018 ja asetuksen 753/2018 mukainen pätevyys. Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on monipuolista varhaiserityiskasvatuksen tuntemusta ja valmiutta esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Tehtävissä painottuu hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen sekä henkilöstöasioiden hoito.

Tehtävää haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta 10.12. klo 15 mennessä. Kelpoisuustodistukset esitetään haastattelutilaisuudessa.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikostaustaote.

Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.rautalampi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Olli Lipponen, sivistysjohtaja
0405514361
Iina Hänninen, päiväkodin varajohtaja
0405725321

Lisätietoja

Rautalammin kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus

Rautalampi on vireä ja kehityshakuinen kunta Sisä-Savossa. Asukkaita Rautalammilla on noin 3000. Opetusta järjestetään kolmessa yksikössä; Rautalammin lukiossa, Matti Lohen yhtenäiskoulussa (luokat 1-9) sekä Kerkonjoen koulussa (luokat 0-6). Perusopetuksessa Rautalammilla opiskelee noin 300 oppilasta ja lukiossa noin 100 opiskelijaa. Varhaiskasvatuspalvelut on keskitetty pääosin Pentinpellon päiväkodin yhteyteen ja sen viereen lokakuussa 2021 auenneeseen uudisrakennukseen. Päivähoidossa ja esiopetuksessa on yhteensä noin 100 lasta.

Rautalammin sivistysosasto on syksyllä 2020 saanut käyttöönsä Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän. Ympäristöasioissa panostamme jätteiden määrän vähentämiseen, jätteiden lajitteluun, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä vastuullisiin hankintoihin.

Rautalammin sivisysosaston toiminta pohjautuu tiimiorganisaatio -malliin. Osaston johtotiimi, nimeltään SISU-ryhmä, suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa. SISU-ryhmään kuuluvat yksiköiden johtajat ja hallintokuntien ylimmät vastuuhenkilöt. Jokainen yksikkö toimii tiimiorganisaatioperiaatteella. Toiminnan keskiössä on avoin ja kannustava dialogi sekä työntekijöiden ja yksiköiden kehittäminen valmentavalla esimiesotteella. Tavoitteena on laajentaa tiimiajattelua osaksi opetusta ja oppimista.


Osoite: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Sinulle suositellut työpaikat