Skip to main content
test
Päiväkodinjohtaja - Hangon kaupunki

Hangon kaupungin varhaiskasvatuksessa on avoinna päiväkodinjohtajan virka, sijoituspaikkana Hanko Pohjoisen päiväkoti ja Lappohjan päiväkoti. Viranhaltija toimii myös perhepäivähoidon lähiesimiehenä. Hanko Pohjoisen päiväkoti on tällä hetkellä suomenkielinen päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatustoimintaa. Lappohjan päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatus- ja esikoulutoimintaa.
Kelpoisuusvaatimukset päiväkodin johtajan ammatillisiin johtotehtäviin ovat vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Kelpoisia ovat lastentarhanopettajat tai henkilöt, joilla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (Varhaiskasvatuslaki § 26 ja 27).
Riittävä johtamistaito vaaditaan ja se edellyttää, että henkilöllä on joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kautta hankittua kokemusta. Johtamistaito koulutuksen tai kokemuksen kautta katsotaan eduksi.
Kielitaitona vaaditaan toisen kotimaisen kielen erinomaiset taidot ja toisen kotimaisen kielen hyvät suulliset taidot.
Virka täytetään 1.1.2023 alkaen sijaisuutena ja 1.2.2023 alkaen vakituisesti.
HUOM. Liitä hakemukseen mukaan kopio tutkintotodistuksistasi.
Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Lisätietoja

http://www.hanko.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivähoidonjohtaja Birgitta Mannström, puh. 040 159 5180, birgitta.mannstrom@hanko fi

Lisätietoja

Hangon kaupunki, Sivistystoimi

Meren ympäröimä Hanko on Suomen eteläisin kaupunki. Meren, rantojen ja auringon lisäksi kaupunki elää teollisuutensa ja satamansa kautta. Aito kaksikielisyys ja idyllinen pikkukaupungin tunnelma antavat Hangon identiteetille ainutlaatuisen leiman. Hangon kaupunki on savuton kunta.


Osoite: Panimonkatu 3, 10900 Hanko
Hangon kaupunki - Savuton työpaikka Hangon kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat