Tule Inarin kirkonkylään johtamaan Inarin päiväkotia. Päiväkodinjohtajana vastaat päiväkodin pedagogiikan, henkilöstön ja talouden johtamisesta sekä asiakastyöstä ja toiminnan kehittämisestä. Inarin päiväkotiin kuuluu kolme päiväkotiryhmää, joista yksi on pohjoissaamenkielinen ryhmä ja yhdessä järjestetään myös ilta- ja viikonloppuhoitoa.

Arvostamme osaavaa varhaiskasvatuksen johtamisen ammattilaista; teet työtä kehittämismyönteisellä ja osallistavalla työotteella, osaat organisoida ja tehdä päätöksiä ja sinulla on taito toimia muuttuvissa tilanteissa, sinulla on paineensietokykyä ja hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot sekä TVT-taidot. Lisäksi arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä.
Katsomme eduksi saamenkulttuurin tuntemuksen sekä pohjoissaamen ja englanninkielen taidon.

Olet osa Inarin kunnan varhaiskasvatuksen esimiestiimiä, jossa teemme yhteistyötä koko varhaiskasvatuksen kehittämiseksi kollegoiden, työyhteisön ja eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme sinulle perehdytyksen tehtävään, johtamista tukevat rakenteet ja
palvelut, kannustavan työyhteisön ja osaavat kollegat sekä tarpeellista täydennyskoulutusta tehtävän hoitamiseksi.

Olet kelpoinen päiväkodinjohtajan tehtävään, jos sinulla on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, ellei kelpoisuutesi päiväkodin johtajan tehtävään määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Tehtävä alkaa sijaisuudella ajalla 15.3.-5.5.2021 tai sopimuksen mukaan ja muuttuu vakinaiseksi toimeksi 6.5.2021 alkaen. Päiväkodinjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 2954,51 €/kk. Lisäksi maksetaan Inarilisä 3 %, kokemuslisät sekä mahdolliset muut lisät ja Kvtes:n mukaiset etuudet. Työaika on keskimäärin 38,25 h/vko.

Ennen toimen vastaanottamista tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Toimessa on 4 kk:n koeaika.

Hakemukset toimeen tehdään www.kuntarekry.fi-sivuston kautta. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, toimitetaan hakemus määräaikaan mennessä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.

Hakuajan päätyttyä järjestämme työhaastattelut, johon lähetetään kutsu erikseen. Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä muut todistukset toimitetaan pyydettäessä. Inarin kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.inari.fi
http://www.inari.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
Päiväkodinjohtaja vs. Varpu Falck puh. 040 1533971
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Postimatintie 8 a, 99870 Inari

Suomen suurin ja kaunein kunta Inari on Suomen kansainvälisin arktisen elämän keskus Pohjois-Lapissa. Inari on monikulttuurinen kasvava yli 6800 asukkaan kunta, jossa on hyvät lentoyhteydet sekä laajat kaupalliset ja julkiset palvelut. Saariselän matkailukeskus, jylhä ja suuri Inarijärvi sekä mahtavat erämaat harrastusmahdollisuuksineen ympäröivät kuntakeskusta, Ivaloa. Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merkitystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Inarin kunta - Savuton työpaikka Inarin kunta - Vastuullinen kesätyönantaja