test
Päivystävä kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kaupunki

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää eläinlääkintähuollon Pudasjärven, Iin, Vaalan ja Utajärven kunnissa. Eläinlääkäreitä on 6 ja eläinlääkärin avustajia 3.

Haemme PÄIVYSTÄVÄÄ KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRIÄ tekemään seuraavia yksittäisiä päivystyksiä pohjoisella päivystysalueella (Pudasjärvi, Ii) v. 2022:
7.2., 17.2., 1.3., 7.3., 11.-13.3., 16.3., 21.3., 21.4., 28.4., 17.5., 18.5., 27.5.-29.5., 30.5.., 13.6., 20.6., 30.6., 7.7., 12.7., 21.7., 27.7., 28.7., 4.8., 16.8., 17.8., 24.8., 6.10., 18.10., 19.10., 26.10., 27.10., 7.11., 19.12.

Päivystys on sekapäivystys. Pieneläimet tulee ottaa vastaan joko Iin tai Pudasjärven vastaanotolla. Suureläimet hoidetaan tilakäynneillä kohtuullisen etäisyyden päässä päivystäen (esim. Oulusta pitäen mahdollista). Vastaanotto- ja tilakäyntien määrä on vähäinen, mutta pitkien etäisyyksien takia yksittäiseen käyntiin voi mennä runsaasti aikaa. Leikkauksiin voi olla saatavissa paikalle eläinlääkärin avutaja osana ajankohdista.

Molempien vastaanottojen varustelutaso on erittäin korkea (klinikkatasoinen). Molemmilla vastaanotoilla on maksuton yöpymismahdollisuus.
Kyseessä ei ole kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4-6 § tarkoittama julkinen hakumenettely.

Arkipäivystyksestä (klo 16-08) maksetaan kahden päivän peruspalkka laskettuna 2/30 x 2928,25 € = 195,21 € + lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus. Viikonloppupäivystyksestä maksetaan neljän päivän peruspalkka (390,43 €) + lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus. Kertyvä päivystysvapaa pidetään em. virkamääräyksen mukaisina päivinä, jolloin virka-aikana ei ole työskentelyvelvollisuutta, mutta työskentely on mahdollista, mikäli kiinnostusta myös päiväaikaiseen praktiikkaan em. päivinä on.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Muut ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen ja KVTES mukaisesti.
Kaikki tiedot pyydetään laittamaan hakemukseen, eikä erillisille liitetiedostoille. HAKEMUKSESSA PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN, MITÄ EDELLÄ MAINITUISTA VUOROISTA HAKEMUS KOSKEE.

Lisätietoja

https://www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/asuminen-ja-ympaeristoe/ympaeristoe-ja-elaeimet/elaimet/elainlaakinta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava eläinlääkäri Aino-Sofia Riepula, p. 0405310498, aino-sofia.riepula@pudasjarvi.fi

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.


Osoite: Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi

Sinulle suositellut työpaikat