Skip to main content
test
Pakolaisohjaajan määräaikaisen toimen sijaisuus - Tervolan kunta

Tervolan kunnassa on haettavana

PAKOLAISOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN SIJAISUUS

Sijaisuus täytetään sopimuksen mukaan kuitenkin viimeistään 1.6.2022. Sijaisuus kestää alustavasti 31.12.2022 saakka. Määräaikaa voidaan tarkistaa tarpeen selkeytymisen myötä.

Tervolan kunnalla on sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa 20 kiintiöpakolaisen kotouttamisesta vuosittain. Maaliskuun lopussa kunnan kotouttamispalveluiden piirissä on 31 henkilöä. Seuraavat kiintiöpakolaiset saapuvat kuntaamme mahdollisesti syksyllä.

Pakolaisohjaajan keskeisenä tehtävänä on pakolaisten vastaanottoon, asuttamiseen, rekisteröintiin, opastamiseen ja talousasioiden hoitoon liittyvät tehtävät. Pakolaisohjaaja suorittaa tarvittaessa alkuhaastattelut ja auttaa pakolaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja ymmärtämään sitä sekä opettaa, miten suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan. Pakolaisohjaaja tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja yhdistysten sekä kuntalaisten kanssa. Pakolaistyö perustuu Tervolan kunnan kotouttamisohjelmaan. Pakolaisohjaaja osallistuu myös Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Kulttuurit yhteisellä polulla -hankkeeseen, joka kestää 31.12.2022 asti.

Pakolaisohjaajalta edellytetään sosiaali- ja terveydenalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Työn hallintaa edesauttaa perusteellinen perehtyneisyys Suomen sosiaaliturvajärjestelmään ja pakolaistyöhön. Hyvä englannin kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja kunnassa käytössä olevan tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Tervolan kunta on savuton työyhteisö.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä ositteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan 16.5.2022 klo 15 mennessä. Hakuaikaa jatkettu. Saapuneet hakemukset otetaan huomioon valintaa tehtäessä. Työavain 426329. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä PAKOLAISOHJAAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

https://tervola.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Mika Simoska, puh 040 506 2928 tai hallintojohtaja Sari Tervaniemi, puh. 040 764 0237. Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@tervola.fi

Lisätietoja

Tervolan kunta, Hallinto-osasto

Etelä-Lapissa tulijat ja olijat halaa tervetulleeksi pieni Tervolan kunta. Se on välittämisen, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti. Tervolassa on luotu ja ylläpidetty poikkeuksellisen hyvät kuntapalvelut, yritysympäristöt ja vaalittu yhteisöllistä elämäntapaa. Nelostietä hurauttaa Tervolan rauhasta ja luonnon kauneudesta alueen lähikaupunkeihin hetkessä.


Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola
Tervolan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat