test

Paloesimies Äänekosken paloasemaryhmään

Hakuaika päättyy  7.2.2023 12:00

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja vastaa yli 250 000 keskisuomalaisen asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimesta. Hyvinvointialueesta muodostuu samalla Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 osaajaa.

Nyt haemme Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastuslaitokselle

PALOESIMIESTÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Virka sijoittuu ensisijaisesti Äänekosken paloasemaryhmään.

Paloesimiehenä tehtäviisi kuuluu pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa ja sattuessa sekä rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Lisäksi tehtävänkuvaasi kuuluu onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän, valvonnan työtehtäviä, sekä kouluttajan ja kalustonhuollon työtehtäviä. Toivomme aikaisempaa kokemusta esihenkilönä toimimisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Paloesimies toimii työssään esimerkillisesti ja ymmärtää esihenkilöroolin tehtävässään.

Meillä osaamisen kehittäminen on olennainen osa työtä ja lupaamme, että ammattitaitosi pelastustoimen moninaisessa tehtäväkentässä lisääntyy. Perehdytyksestä huolehdimme myös, eikä asioista tarvitse ottaa yksin selvää. Meille on tärkeää, että viihdyt työssäsi. Keski-Suomen pelastuslaitoksella tukenasi on mukava ja ammattitaitoinen työyhteisö, johon toivomme mukaan lisää hyvällä asenteella varustettuja paloesimiehiä.

Kelpoisuusehtona paloesimiehen virkaan on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011 § 6) alipäällystöltä edellyttämä kelpoisuus, tehtävän edellyttämä ajokortti (BC). Virassa vaaditaan pelastustoiminnan vaativien tehtävien edellyttämää riittävää terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Virassa noudatetaan poikkeusluvan mukaista työaikaa.

Virka alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa.

Virkavalinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän todistuksen terveydentilasta, läpäissyt huumetestin ja osoittautuu turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa. Virkaan valittu sitoutuu myös osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin. Työssä edellytetään virkakorttia, jonka saadakseen tulee viranhaltijalla olla voimassa oleva virallinen henkilötodistus (passi tai henkilökortti).

Pertti Hänninen aluepalomestari p.0407170096, pertti.hannine(a)pelastustoimi.fi
Mikael Monthan palopäällikkö p. 0400344571, mikael.monthan(a)pelastustoimi.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja vastaamme noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueemme on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 ammattilaista. Hyvinvointialueemme muodostuu 22 Keski-Suomen kunnasta. - Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. Tutustu työnantajaan