Paloesimies: Nurmes (ID4336) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN JA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 29 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 42 700 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meidän hommissa pääset kehittämään osaamistasi!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 11.4.2021 mennessä neljä (4) PALOESIMIEHEN virkaa, joiden ensimmäinen sijoituspaikka on Nurmeksen paloasema.

Nurmes on dynaaminen noin 10 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Karjalan sydämessä Pielisjärven pohjoispäässä. Kaupungista löytyvät käytännössä kaikki turvalliseen elämiseen liittyvät palvelut kouluineen Asumisen kustannukset ovat alueella hyvin maltilliset ja tarjolla on myös esimerkiksi sote-sektorin työpaikkoja. Nurmeksesta on hyvät liikenneyhteydet Joensuuhun, Kuopioon ja Sotkamoon; Nurmekseen pääsee junalla.

Alueen luonnonkaunis ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin ympäri vuoden veneilystä moottorikelkkailuun, hiihdosta lasketteluun, metsästyksestä kalastukseen, melonnasta retkeilyyn sekä kulttuuria kuorolaulusta kansantansseihin. Tutustu esimerkiksi Nurmeksen Bombaan, Lieksan Koliin sekä lähialueiden erämaihin.

Paloesimiehen tehtävään sisältyy mm. seuraavia osa-alueita: pelastustoiminnan valmiuden ylläpito ja varmistaminen, paloaseman päivittäiseen toimintaan liittyvät esimiestehtävät, moniammatillisen toiminnan kehittäminen, pelastusviranomaisten valvontatehtävät, pelastushenkilöstön sisäisten koulutusten järjestäminen ja ulkoiset turvallisuuskoulutukset.

Nurmeksen paloasema on yksi pelastuslaitoksen painopisteasemista, joissa on käynnissä voimakas kehitystyö. Paloesimiehen tehtävään kuuluvana uutena roolina on alueellisena operatiivisena esimiehenä toimiminen; hälytystehtäviä on johdettavaksi myös Juuan ja Valtimon alueilla. Nurmeksen uuden paloaseman rakennushanke on käynnistynyt ja valmistumisajankohta on vuodenvaihteen tienoilla.

Kelpoisuutena paloesimiehen virkaan on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 2 mom. alipäällystön kelpoisuus. Virassa edellytetään C-luokan ajokorttia.

Virat täytetään 1.6 alkaen tai sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan poikkeusluvan mukaista 42 h/vko työaikaa, vuorotyö. Palkkaus määräytyy TS pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Edellytämme virkaan valitulta riittävää terveydentilaa savusukellusta edellyttävissä perustehtävissä toimimiseen (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus koeajan päättymiseen mennessä.

Virkasuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä annettava suostumus turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n tarkoittaman suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan ennen viran vastaanottamista.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palvelut 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 400 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Olemme savuton työpaikka.

Jätä sähköinen hakemus

Lisätietoja: palomestari Markku Holopainen, p. 013 330 9130 tai palopäällikkö Yrjö Jantunen, p. 013-330 9114

Joensuussa 23.3.3021

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-4336
  • 23.3.2021 - 11.4.2021 23:59
  • NurmesPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat