Paloesimies - Jokipelastus

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi 2 kpl paloesimiehen virkoja.

Tervetuloa töihin meille Jokilaaksojen pelastuslaitokselle! Toimimme 17 kunnan alueella ja etsimme motivoituneita ja tiimityöskentelyyn kykeneviä henkilöitä.

Virat sijoittuvat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle seuraavasti:
- Haapajärvi paloesimiehen virka
- Kalajoki paloesimiehen virka

Virat sijoittuvat organisaatiossa paloasemien tulosalueelle. Tehtäviin sisältyy muun muassa hälytys-, onnettomuuksienehkäisy-, huolto- ja koulutustoimintaa. Lisäksi tehtäviin kuuluu esimiehen erikseen määräämät tehtävät. Paloesimiehen tehtävänkuvaan sisältyy merkittävästi työnjohdollista päätöksentekoa. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä määrättäessä lisä- ja sunnuntaityötä.
Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain 379/2011 mukainen alipäällystön kelpoisuus. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa BC-luokan ajokorttia ja kaikilta osin SM:n pelastussukellusohjeen mukaista kuntoluokkaa hyvä. Paloesimies on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy KVTES:n, TS, ja Ylivieskan kaupungin tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti.
Työaika on tällä hetkellä poikkeusluvanmukainen (42h/vko) Raahen ja Ylivieskan paloasemilla. Pelastuslaitos on hakenut ja saanut työaikaan poikkeusluvan (42h/vko), joka kattaa kaikki paloasemat. Syksyn 2021 aikana siirrytään vaiheittain pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti päätoimisen henkilöstön osalta ympärivuorokautiseen palveluntuotantoon kymmenellä paloasemalla. Kaikkien virkojen työalue on koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alue. Virkojen ensisijaiset työhöntulopisteet sijaitsevat Haapajärven ja Kalajoen paloasemilla.
Hakijoiden on sisällytettävä hakemukseensa suostumukset suppeaan turvallisuusselvitykseen ja fyysisen toimintakyvyn sekä fobia ja uimataidon testaamiseen. Hakemukseen on liitettävä SM:n ohjeiden 48/2007 (Pelastussukellusohje) ja 5/2016 (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä) mukaiset lihasvoiman ja aerobisen kestävyyden alle kuusi kuukautta vanhat testitulokset. Mikäli testitulokset eivät ole voimassa, hakija testataan ennen viran vastaanottamista. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkojen vastaanotto 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus: Haettavan viran nimi, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Mikäli haet useampaa virkaa, tuo hakemuksessa esille virkojen ensisijainen haku järjestys. Hakuaika päättyy 30.9.2021 klo: 15:00.
Hakemuksien käsittely, soveltuvuustestaukset ja haastattelut aloitetaan jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja

www.jokipelastus.fi tai SOME-kanaviltamme (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kauko Himanka 044 429 6241 (Kalajoki) ja Jorma Rasila 044 429 6301 (Haapajärvi) sekä pelastuspäällikkö Pekka Kankaanpää 044 429 6105.

Lisätietoja

Ylivieskan kaupunki, Jokipelastus

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Toimimme 17 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Luomme osaltamme turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hoidamme lakisääteistä tehtäväämme yhteiskunnan ja alueellamme oleskelevien hyväksi.


Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat