Palomestarin virka, Joensuu ( id3586) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN JA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 26 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 45 000 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meidän hommissa pääset kehittämään osaamistasi!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos hakee palvelukseensa päivystävää PALOMESTARIA.

Päivystävä palomestari työskentelee Joensuun paloasemalla ja johtaa oman työvuoronsa toimintaa sekä toimii pelastuslaitoksen operatiivisena kenttäjohtajana koko Pohjois-Karjalan pelastustoimen alueella. Päivystävä palomestari toimii pelastustoiminnan johtajana pienissä ja keskisuurissa tehtävissä ja raportoi toiminnastaan päivystävälle päällikölle. Päivystävän palomestarin tärkein tehtävä on johtamistoiminnoilla huolehtia siitä, että pelastustoimen tarpeellinen ja riittävä apu saavuttaa hädässä olevan.

Palomestarille määrätään lisäksi vastuualuetehtäviä, joka on pelastustoimen operatiivinen suunnittelu ja johtamistoiminnan kehittäminen.

Päivystävän palomestarin työaika on poikkeusluvan mukainen keskimäärin 42 tuntia/viikko.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Viran palkkaus määräytyy pelastuslaitoksen teknisen henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaan.

Kelpoisuusehtona on Pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 3. kohdan mukainen kelpoisuus (palopäällystötutkinto) . Valittavalta vaaditaan lisäksi B-luokan ajo-oikeus, pelastustoimintakelpoisuus tasolle 3 (pelastuslaitoksen fyysisen toimintakyvyn arvioinnin ohje 7.1.2019) ja hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista. Olemme savuton työpaikka.

Valittavan henkilön tulee antaa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseksi.

Eduksi katsotaan laaja-alainen muiden viranomaisten toiminnan tuntemus sekä kokemus itsenäisesti suoritetuista pelastustoimen operatiivisista suunnittelutehtävistä.

Jätä hakemus sähköisesti 30.9.2020 mennessä.

Lisätietoja antaa Palopäällikkö Yrjö Jantunen, puh. 013-330 9114

Joensuussa 7.9.2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palveluja 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 160 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 800 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-3586
  • 7.9.2020 - 30.9.2020 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Palopäällikkö Yrjö Jantunen, puh. 013-330 9114

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!