Palomiehen virka, Punkaharjun paloasema - Mikkelin kaupunki

Hae pelastajaksi osaksi tulevaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Etelä-Savon pelastuslaitos etsii joukkoonsa neljää (4) palomiestä. Tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa Punkaharjun paloasema. Työtä tehdään moniammatillisessa ensihoito-/ pelastusyksikössä.
Työaika on poikkeusluvan mukainen 42h/viikko.

Pelastus- ja ensihoitotoimintaan osallistumisen lisäksi palomiehen tehtäviin kuuluu osallistua tarvittaessa pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelujen tehtäviin. Palomiehen viranhoitoon kuuluu tarvittaessa pelastustoimen tehtäviä myös muilla paloasemilla.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vastaava pelastusalan tutkinto (pelastuslaki) ja lisäksi BC- luokan ajokortti sekä virkaa vastaava kuntoluokka. Pelastuslaitoksen ja Sosterin välisessä yhteistoimintasopimuksessa hakijalta edellytetään myös terveydenhoitoalan tutkinto ja kelpoisuus ensihoitopalvelujen tehtäviin.

Meiltä saat hyvät ja monipuoliset työvälineet ja ajanmukaisen kaluston sekä monipuolisen tehtäväkentän. Arvostamme aktiivisuutta, sopeutumiskykyä, oppimishalukkuutta ja sitoutuneisuutta pelastusalan ja ensihoidon arvoihin. Koulutuksen, kokemuksen ja erityisosaamisen puitteissa mahdollisuus työkiertoon.

Jatkossa olemme osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta palvelemassa alueemme asukkaita ja lukuisaa joukkoa maakuntamme alueen kesäasukkaita ja lomailijoita !

Virka täytetään 29.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on virkaa vastaanottaessaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen virka- ja työsopimuksen mukaan. Hakijan on annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Lisätietoja

http://www.espl.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja saa pelastuslaitoksen tukipalveluista, tiedustelut sähköpostilla pelastuslaitos @ espl.fi.

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon pelastuslaitos

Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 12 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan 30 paloasemalta. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Pelastuslaitoksella on ympärivuorokauden miehitetetyt paloasemat: Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Sulkavalla, Puumalassa ja Kangasniemellä.


Osoite: Kauppatie 2, 58500 Punkaharju

Sinulle suositellut työpaikat