Palomiehiä Keski-Suomen pelastuslaitokselle - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on alueellaan vastata pelastustoimesta ja KSSHP:n yhteistyösopimuksen mukaisesta ensihoidosta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.
Nyt haemme Keski-Suomen pelastuslaitokselle

KUUTTA PALOMIESTÄ

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin. Virkojen ensisijaiset sijoituspaikat ovat Jyväskylän paloasemaryhmä (3), Saarijärven paloasemaryhmä, Karstulan paloasema (1), Laukaan paloasemaryhmä (1) ja Viitasaaren paloasemaryhmä (1).

Palomiehenä tehtäviisi kuuluu pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa ja sattuessa sekä rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Lisäksi tehtävänkuvaasi kuuluu onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän ja valvonnan työtehtäviä. Jyväskylän paloasemaryhmän viroissa toimit lisäksi ns. varahenkilönä.

Tervetuloa osaksi mukavia, ammattitaitoisia työryhmiä! Meillä työtä tehdään hyvässä porukassa. Meillä ammattitaidon kehittäminen on olennainen osa työtä ja lupaamme, että osaamisesi pelastustoimen moninaisessa tehtäväkentässä lisääntyy. Perehdytyksestä huolehdimme myös, eikä asioista tarvitse ottaa yksin selvää.

Kelpoisuusehtona palomiehen virkoihin on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011 § 6) miehistöltä edellyttämä kelpoisuus sekä tehtävän edellyttämä ajokortti (BC). Viroissa vaaditaan pelastustoiminnan vaativien tehtävien edellyttämää riittävää terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä. Sinulla tulee olla myös kelpoisuus toimia ensihoidossa.

Viroissa edellytetään tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa sekä ajantasaista lääkeosaamista (Lop) tai sen suorittamista heti palvelussuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Jyväskylän paloasemaryhmän paloasemat ovat nk. 24/7-asemia ja Karstula, Laukaan sekä Viitasaaren paloasemat puolestaan nk. päiväpaloasemia. Päiväpaloasemille sijoittuvissa viroissa on tarvittaessa velvollisuus osallistua myös varallaoloon.

Virat alkavat 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Viroissa noudatetaan koeaikaa.

Virkavalinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän todistuksen terveydentilasta, läpäissyt huumetestin ja osoittautuu turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa. Virkaan valittu sitoutuu myös osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 35. Haastateltaviin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Palopäällikkö Riku Lehtinen (Jyväskylä), puh. 014 266 1168 tai riku.lehtinen@jkl.fi
Toiminta-alueen palopäällikkö Pertti Loivamaa (Jyväskylä, Laukaa), puh. 040 558 6930 tai pertti.loivamaa@jkl.fi
Toiminta-alueen palopäällikkö Mikael Monthan (Karstula ja Viitasaari), puh. 0400 344 571 tai mikael.monthan@jkl.fi
Aluepalomestari Juha Hämäläinen (Laukaa), puh. 040 825 6553 tai juha.p.hamalainen@jkl.fi
Aluepalomestari Pertti Hänninen (Karstula), puh. 040 717 0096 tai pertti.hanninen@jkl.fi
Aluepalomestari Henri Vänni (Viitasaari), puh. 044 4597 701 tai henri.vanni@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka