Palomiehiä Keski-Suomen pelastuslaitokselle - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on alueellaan vastata pelastustoimesta ja KSSHP:n yhteistyösopimuksen mukaisesta ensihoidosta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.
Nyt haemme Keski-Suomen pelastuslaitokselle

NELJÄÄ PALOMIESTÄ

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin. Virkojen ensisijainen sijoituspaikka on Jyväskylän paloasemaryhmä.

Palomiehenä tehtäviisi kuuluu pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa ja sattuessa sekä rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Lisäksi tehtävänkuvaasi kuuluu onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän ja valvonnan työtehtäviä. Virkaan voi kuulua myös ns. varahenkilönä toimiminen.

Tervetuloa osaksi mukavia, ammattitaitoisia työryhmiä! Meillä työtä tehdään hyvässä porukassa. Meillä ammattitaidon kehittäminen on olennainen osa työtä ja lupaamme, että osaamisesi pelastustoimen moninaisessa tehtäväkentässä lisääntyy. Perehdytyksestä huolehdimme myös, eikä asioista tarvitse ottaa yksin selvää.

Kelpoisuusehtona palomiehen virkoihin on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011 § 6) miehistöltä edellyttämä kelpoisuus sekä tehtävän edellyttämä ajokortti (BC). Viroissa vaaditaan pelastustoiminnan vaativien tehtävien edellyttämää riittävää terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä. Sinulla tulee olla myös kelpoisuus toimia ensihoidossa.

Viroissa edellytetään tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa sekä ajantasaista lääkeosaamista (Lop) tai sen suorittamista heti palvelussuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Jyväskylän paloasemaryhmän paloasemat ovat nk. 24/7-asemia.

Viroista kolme alkaa 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan ja yksi virka 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viroissa noudatetaan koeaikaa.

Virkavalinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän todistuksen terveydentilasta, läpäissyt huumetestin ja osoittautuu turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa. Virkaan valittu sitoutuu myös osallistumaan työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Palopäällikkö Riku Lehtinen, puh. 014 266 1168 tai riku.lehtinen@jkl.fi
Toiminta-alueen palopäällikkö Arto Ahlroos, puh. 0400 208 970 tai arto.ahlroos@jkl.fi (1.11. asti)

Keski-Suomen pelastuslaitos
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka