Palomies (11) - Tampereen kaupunki

Palomies (11) - Tampereen kaupunki

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS/ETELÄINEN PELASTUSALUE, POHJOINEN PELASTUSALUE
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Henkilöstömäärä on noin 600.
Virat ovat vakinaisia palomiehen varahenkilön virkoja, joilla ei ole pysyväisluonteista toimipistettä, vaan työtä tehdään joustavasti henkilöstötarpeen edellyttämässä toimipisteessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueella (Pirkanmaa). Pysyväisluonteiseen toimipisteeseen siirto on mahdollista avoimeksi tulevien virkojen täytön yhteydessä. Virkojen työaika on poikkeusluvan mukainen keskimäärin 42 h/vko ja Pohjoisella pelastusalueella keskimäärin 40h/vko. (Virrat ja Mänttä-Vilppula)
Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 6 §:n mukainen miehistöltä vaadittava pätevyys sekä voimassa oleva BC-luokan ajokortti.
Lisäksi edellytetään hyväksytysti suoritettu LOVe (lääkeosaaminen verkossa) tenttikokonaisuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettamien vaatimusten (LOP, IV) mukaisesti.
Yleiskestävyyden ja lihaskunnon osalta vaaditaan vähintään kuntoluokka hyvä SM:n ohjeen B:12 mukaisesti. Virkaan valitun tulee olla savusukelluskelpoinen. Virkaan valitun tulee toimittaa enintään 6 kk vanha kuntotestitulos (suoramenetelmä), joka on suoritettu Pelastusopiston hyväksymässä testilaitoksessa.
Eduksi katsotaan pelastustoimen lisäkoulutus esim. vesipelastajan pätevyys. Arvostamme myös terveydenhuoltoalan koulutusta.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva virkaan ja allekirjoittaa sitoumus suorittaa tarvittaessa varallaoloa tai päivystystä sekä annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virkaan valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti.
Lisätietoja eteläisen pelastusalueen tehtävistä antaa palopäällikkö Jyrki Paunila, puh. 040 092 6226 tai apulaispalopäällikkö Ville Naskali, puh. 040 806 3134
ja pohjoisen pelastusalueen tehtävistä palopäällikkö Mika Salmela, puh.040 739 9647 tai palomestari Heikki Kojo, puh. 0400 610 125.
Hakuaika päättyy 2.8.2019.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa ja ansioluettelonsa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen sekä hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue, pohjoinen pelastuslaue
  • Työpaikka
  • tre-1-290-19
  • 9.7.2019 - 2.8.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue, pohjoinen pelastuslaue
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan