Palomies - Ylivieskan kaupunki

Palomies - Ylivieskan kaupunki

TARVITSEMME JOUKKOOMME UUSIA ARJEN RISKIEN HALLITSIJOITA!

Tarjoamme haasteellisten työtehtävien lisäksi mahdollisuuden kehittää itseään nuorekkaassa hyvän työilmapiirin organisaatiossamme. Pelastuslaitoksemme organisaatio mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen sekä erikoisosaamisen syventämisen omassa tehtävässä. Organisaatiomme joustavuus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työtehtävien rikastamiseen sekä vaihtoehtoisten urapolkujen kehittämiseen.

PALOMIEHEN VIRKA

Viran ensisijainen sijoituspaikka on Oulaisten paloasemalla. Työaika virkasuhteen alussa on 38,75 h/vk. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika ja viran sijoituspaikkana Raahe tai Ylivieska.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä, eikä niitä liitetä hakemukseen. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan haettavan viran nimi. Hakemuksia ei palauteta.
Hakuaika päättyy 23.8.2019 klo 14:00, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.

Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Palopäällikkö Esa Kaikkonen, 044 429 6201 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Osoite: Arvolankatu 1, 86300 Oulainen

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella. Pelastuslaitoksen alueen kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaan Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana huolehtien osaltaan pelastuslaitoksen hallinnollisista tukipalveluista. Näitä tukipalveluja ovat muun muassa tietyt osat henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennasta ja taloushallinnon palveluista. Pelastuslaitoksen koko henkilöstö on virka- tai työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin.

Tutustu työnantajaan