Skip to main content
test
Palomies-ensihoitaja: pelastuslaitos, Heinävesi (id6379) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 10.7.2022 mennessä yksi PALOMIES-ENSIHOITAJAN virka.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Heinäveden paloasema.

Heinäveden kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksen mukaisesti osaksi Pohjois-Karjalan pelastustoimen aluetta vuoden 2021 alussa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos vahvistaa alueen pelastustoiminta- ja ensihoitovalmiutta perustamalla Heinäveden paloasemalle moniammatillisen yksikön, jonka toimintaa kehitetään seuraavan vuoden aikana hybridiyksiköiksi. Hybridiyksikössä tulee työskentelemään työparina hoitotason ensihoitaja ja palomies-ensihoitaja.

Viran kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 1. kohdan mukainen kelpoisuus sekä eduksi katsotaan Siun soten kuntayhtymän määrittelemä perustason ensihoidon kelpoisuus (ensihoidon palvelutasopäätös 128/06.00.00.01.00/2020), aiempi kokemus moniammatillisesta työskentelystä ja pelastustoiminnan kehittämistehtävistä.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja C-luokan ajokorttia.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti ja pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti.

Virassa noudatetaan työajasta myönnetyn poikkeusluvan mukaista työaikaa, 42 h / viikko.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Valitulta vaaditaan suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat: palopäällikkö Yrjö Jantunen, 0505226079, yrjo.jantunen@pkpelastuslaitos.fi ja palomestari Samuli Karvinen, 013 3309 227, samuli.karvinen@pkpelastuslaitos.fi

Virkaa haetaan sähköisesti.

Joensuussa 16.6.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6379
  • 16.6.2022 - 10.7.2022 23:59
  • HeinävesiPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat