test

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 31.12.2021 kello 12.00 mennessä palomiehen sijaisuuksia ajalle 1.5.-30.9.2022, alkusijoituspaikkana Varkauden toimipiste (miehistövirka).

Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Viransijaisuuteen valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Virkaan sisältyy sisäistä liikkuvuutta pelastuslaitoksen toimialueella.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on Varkauden pelastusasemalla palomies A2 taso (2073,71 euroa/kk) tai palomies (lähihoitaja) B2 taso 2356,00 euroa/kk. Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain (605/1996) mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa.

Kelpoisuusehdot:

Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön pätevyys. Työskennellessä ensihoitotehtävissä vaaditaan lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus sekä hyväksytysti suoritettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin myöntämä perustason hoitovelvoite. Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastussukellusohjeen mukaista 1-tason toimintakykykelpoisuutta.

Eduksi katsotaan lisäksi aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, alaan liittyvän erikoisosaamisen sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen kuten alipäällystötutkinnon tai/ja vesisukeltajan pätevyyden.

Myös toisen lukukauden pelastajaopiskelijat voivat hakea sijaisuuksia. Valintoja tehdään jo hakuajalla.

Sijaisuuteen valittavan on ennen palvelusuhteen alkamista esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Sijaisuudet täytetään ajalle 1.5.-30.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Viransijaisuudessa voidaan käyttää koeaikaa, joka on puolet määräaikaisuuden kestosta.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja palomiehen sijaisuuksista antaa palopäällikkö Ilpo Hartikainen, puh. 044 7188 200, ja rekrytointiin liittyvistä asioista koulutus- ja resurssikeskuksessa resurssikoordinaattori Terhi Ahonen, puh. 044 7188 177.

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.


Osoite: Taipaleentie 4, 78250 Varkaus
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat