Palomies (miehistövirka)/Leppävirta - Kuopion kaupunki

Palomies (miehistövirka)/Leppävirta - Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 24.5.2019 kello 12.00 mennessä palomiehen virka alkusijoituspaikkana Leppävirran toimipiste (miehistövirka).

Virkaa haetaan sähköisesti alla mainitussa osoitteessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työympäristön ja monipuolisen tehtävänkuvan, joka pitää sisällään muun muassa pelastustoimintaan osallistumista, pelastustoimen valmiuden ylläpitämistä sekä kaluston huoltoa ja kunnostusta. Pääset osallistumaan turvallisuusviestintään, toimimaan kouluttajana ja tekemään palotarkastuksia. Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua varallaoloon.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on 1988,56 euroa/kk (TS-pisteet 47). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on yleistyöaika.

Kelpoisuusehdot: Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus.
Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja savusukelluskelpoisuutta.

Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus savusukelluskelpoisuudesta. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Lisätietoja palomiehen virasta antavat palopäällikkö Ilpo Hartikainen, puh. 044 7188 200, ja vs. palomestari Eerik Pudas, puh. 044 7188 260

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Kuopio, Leppävirta

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Tutustu työnantajaan