Palomies - Jokipelastus

Palomies - Jokipelastus

TARVITSEMME JOUKKOOMME UUSIA ARJEN RISKIEN HALLITSIJOITA!

Tarjoamme haasteellisten työtehtävien lisäksi mahdollisuuden kehittää itseään nuorekkaassa hyvän työilmapiirin organisaatiossamme. Pelastuslaitoksemme organisaatio mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen sekä erikoisosaamisen syventämisen omassa tehtävässä. Organisaatiomme joustavuus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työtehtävien rikastamiseen sekä vaihtoehtoisten urapolkujen kehittämiseen.

PALOMIEHEN VIRANSIJAISUUS

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomiehen viransijaisuuden ajalle 4.11.2019-31.5.2021. Viransijaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on Nivalan paloasemalla.

Viransijaisuus on otettava vastaan 4.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on sijaisuuden alussa 38,75 t/vko. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Sijaisuus on määräaikainen ja päättyy 31.5.2021. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika ja viran sijoituspaikkana Raahe tai Ylivieska.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen sijaisuuden vastaanottoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös epäpätevät hakijat, jolloin sijaisuus voidaan täyttää myös työsuhteisena. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä, eikä niitä liitetä hakemukseen. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan "sijaisuus Nivala". Hakemuksia ei palauteta.
Hakuaika päättyy 13.9. klo 14.00, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.

Sijaisuuteen valittavan on ennen sijaisuuden vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Paloasematulosalueen toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105, palopäällikkö Kauko Himanka, 044 4296 241

Ylivieskan kaupunki, Jokipelastus
Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella.

Tutustu työnantajaan