Palopäällikkö - Oulun kaupunki

Haettavana on päällystön tehtäväryhmään kuuluva PALOPÄÄLLIKÖN virka Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksessa. Virka sijoittuu pelastustoiminnan tulosalueelle. Viran sijoituspaikka on Oulu.

Palopäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen pelastustoiminnan johtamiseen vuorollaan, osallistuminen pelastustoiminnan ennaltaehkäisevään toimintaan, johtamansa yksikön esimiehenä toimiminen sekä toimiminen pelastusviranomaisena. Lisäksi palopäällikön tehtäviin kuuluvat pelastustoiminnan kehittämistehtävät, erikseen määritettävät erityisasiantuntijatehtävät ja muut esimiehen määräämät tehtävät. Palopäällikkö toimii tarvittaessa pelastuspäällikön sijaisena. Viranhoidon alkaessa työaika on TS:n Liite 2, 1 §, 1 mom. a-kohdan mukainen yleistyöaika, joka voidaan muuttaa myöhemmin em. liitteen 1 §, 2 mom. mukaiseksi toimistotyöajaksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 § 6 mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä edellytettävä kelpoisuus. Palopäällikön viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia sekä erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Muu kielitaito tai erityisosaaminen voidaan katsoa eduksi.

Hakijoiden on sisällytettävä hakemukseensa suostumukset varallaoloon, huumetestaukseen ja perusmuotoiseen turvallisuusselvitykseen. Virkavalintaan voi liittyä henkilöarviointi.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/111/2021. Hakemukset on toimitettava 20.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa pelastuspäällikkö Mika Haverinen p. 044 703 8600 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Osoite: 90015 Oulun kaupunki

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.