Palotarkastaja - Kuopion kaupunki

Palotarkastaja - Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 4.7. - 12.8.2019 kello 12.00 mennessä palotarkastajan virka alkusijoituspaikkana Kuopion Neulamäen toimipiste.

Virkaa haetaan sähköisesti alla mainitussa osoitteessa.

Palotarkastajan tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Palotarkastajan keskeisiä työtehtäviä ovat laitosten ja yritysten palotarkastukset, rakenteellisen paloturvallisuuden ja pelastustoimen laitteiden asiantuntijatehtävät sekä turvallisuusviestinnän tehtävät. Valittu henkilö toimii maakunnallisesti paloriski-ilmoitusprosessissa, osallistuu prosessin kehittämiseen sekä toimii asiantuntijana poistumisturvallisuusselvitysten arvioinnissa ja ohjeistuksissa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Osallistuessaan varallaoloon edellytetään tähän tehtävään soveltuva kelpoisuus.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Haettavana olevan palotarkastajan viran tehtäväkohtainen palkka on 2 779,99 euroa/kk (TS-pisteet 65). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palotarkastajan viran työaika on yleistyöaika.

Kelpoisuusehdot:

Soveltuva korkeakoulututkinto, rakennusteknikon tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Ajokorttivaatimus on vähintään B-ajokortti. Eduksi katsomme hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuuden sekä aikaisemman kokemuksen palotarkastajan työtehtävistä.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä todistus läpäistystä huumetestistä. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaa haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Lisätietoja haettavana olevasta palotarkastajan virasta antavat riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta, puh. 044 7188 103 ja palopäällikkö Petteri Hynönen 044 7188 104.

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Tutustu työnantajaan