Palotarkastaja (3) / Pirkanmaan pelastuslaitos - Tampereen kaupunki

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pirkanmaan pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta koko Pirkanmaalla. Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto on noin 53 milj. euroa ja henkilöstömäärä on noin 650. Pirkanmaalla toimii lisäksi noin 800 sopimuspalokuntalaista, jotka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan.

Haemme kolmea palotarkastajaa vakituisiin virkoihin 1.10.2020 alkaen.
Palotarkastajan tehtävänä on pelastuslaissa ja kemikaaliturvallisuuslaissa pelastusviranomaiselle säädetyt ohjaus- ja valvontatehtävät. Valittavan henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen tehtäviin voi sisältyä myös esim. rakenteellisen paloturvallisuuden, turvallisuuskoulutuksen ja palontutkinnan tehtäviä. Työpisteet virkasuhteen alussa sijoittuvat Ylä-Pirkanmaalle, Luoteis-Pirkanmaalle
ja Tampereen kaupunkiseudulle.

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan tai turvallisuusalan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto. Myös muu tehtävään soveltuva teknisen alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto voidaan katsoa riittäväksi. Lisäksi edellytetään voimassa oleva B-luokan ajokortti. Aiempi kokemus pelastustoimen ja muista viranomaistehtävistä katsotaan eduksi.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva virkaan ja annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii perusmuotoisen turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virkaan valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Listätietoja tehtävästä antaa johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen, puh. 040 569 8981.

Hakuaika päättyy 24.8.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Tutustu työnantajaan

Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen, puh. 040 569 8981

Pirkanmaan pelastuslaitos
Osoite: Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!