Palotarkastaja - Jokipelastus

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi KAKSI PALOTARKASTAJAN VIRKAA

Tervetuloa töihin meille Jokilaaksojen pelastuslaitokselle! Toimimme 17 kunnan alueella ja etsimme motivoituneita sekä itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä henkilöitä pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn tiimiin. Lisää meistä löydät: www.jokipelastus.fi tai SOME-kanaviltamme (facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter). Palotarkastajana olet asiakaspalvelija ja toimit valvonta-, turvallisuusviestintä- sekä rakentamisen ohjauksen tehtävissä. Tehtävä pitää sisällään myös erilaisia suunnittelutehtäviä. Virkaan valitut voivat omien kelpoisuuksien ja työtehtäviensä rajoissa osallistua myös alueemme pelastustoimen tehtäviin.

Virkojen kelpoisuusvaatimuksena on pelastusasetuksen 407/2011 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään B-luokan ajokortti. Muu virkaan soveltuva osaaminen, kokemus ja kielitaito (englanti, ruotsi) voidaan lukea hakijan eduksi. Virkaan valittujen kelpoisuuksien rajoissa tehtäviin voi sisältyä velvollisuus osallistua vapaamuotoiseen varallaoloon ja päivystävien palomestareiden sijaisuuksiin.

Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin.

Työn joustavaksi tekemiseksi käytössämme on työaikapankki ja etätyömahdollisuus.

Virkojen sijoituspaikat ovat pelastuslaitoksen toimialueella. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen ja huumausainetestaukseen. Virkaan sisältyy 6 kk:n koeaika.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan haettavan viran nimi. Hakemuksia ei palauteta.


Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiä, 044 429 6005.
Lisätietoja: http://www.jokipelastus.fi, sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Toimimme 17 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Luomme omalta osaltamme turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hoidamme lakisääteistä tehtäväämme suomalaisen yhteiskunnan ja alueellamme oleskelevien hyväksi. Haluamme kehittää ja hyödyntää henkilöstömme osaamista muuttuvan toimintaympäristön asettamien riskien hallitsemiseksi. Tuotamme palvelumme yhteistyössä henkilökunnan, sopimuspalokuntien ja sidosryhmien kanssa.