Palotarkastajan virka, Joensuu (id2069) - Siun sote

Palotarkastajan virka, Joensuu (id2069) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 26 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 45 000 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meidän hommissa pääset kehittämään osaamistasi!
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 7.6.2019 mennessä palotarkastajan virka, jonka ensisijainen sijoituspaikka on Joensuun paloasema.
Oletko sinä meidän uusi palotarkastaja? Olet turvallisuuden sanansaattaja ja diplomaatti. Pyörittelet niin omakotiasujan kuin suuren yrityksen johdon välittämään turvallisuudesta. Jos Pohjois-Karjala on sinulle uusi alue, kerrottakoon, että hyvin nopeasti ja aivan huomaamatta sinustakin tulee maailmankarjalainen, iloinen itäsuomalainen.
Palotarkastajan tehtävänkuvaan sisältyy lainsäädännössä pelastusviranomaisten vastuulle kuuluvat valvontatehtävät, toimiminen asiantuntijana onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa, sekä osallistuminen turvallisuusviestinnän ja - koulutuksen järjestämiseen.
Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, oma-aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä osaamista.
Palotarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 3.
kohdan mukainen kelpoisuus tai korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan pelastusopiston päällystötutkinto. Tehtävään kuuluu tarvittaessa osallistuminen pelastustoimintaan. Lisäksi hakijalta edellytetään voimassaoleva vähintään B-luokan ajokortti. Palotarkastajan viran ensisijainen sijoituspaikka on Joensuu. Hakijan eduksi katsotaan aikaisempi kokemus yritysten ja laitosten valvontatoiminnasta, kemikaalivalvonnasta, pelastustoiminnasta, palontutkinnasta sekä pelastustoimen tietojärjestelmien tuntemuksesta.
Virka täytetään 5.8.2019 alkaen. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Viran palkkaus määräytyy Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (tehtäväkohtainen palkka on 2606,34 €/kk). Työajan osalta noudatetaan yleistyöaikaa 38,75h/vko.
Virkaan valitulta pyydetään tarvittaessa suostumus tehtävän mukaisen turvallisuusselvityksen tekemiseen ennen viran vastaanottamista. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palveluja 14 kunnan alueella. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 800 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Työpaikkamme ovat savuttomia.
Lisätietoja: Riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala, puh. 013-330 9136
Tehtävään haetaan sähköisesti.
Joensuussa 17.5.2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

  • Työpaikka
  • siso-2069
  • 17.5.2019 - 7.6.2019 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan