Palveluasiantuntija, Oulun Tilapalvelut - Oulun kaupunki

Oulun Tilapalvelut hakee PALVELUASIANTUNTIJAA vakinaiseen työsuhteeseen.

Palveluasiantuntijan tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä ja palvelusopimuksien johtamisen tuesta sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä, vastuualueenaan hyvinvointipalvelujen toimiala. Palveluasiantuntija vastaa palvelukokonaisuuksien suunnittelusta ja palveluhankintojen toteuttamisesta, sopimusohjauksesta ja siihen liittyvän tiedon hallinnasta sekä sopimusraportoinnin toteutumisesta.

Keskeisiä työtehtäviä ovat palvelualueen myynti, myynti- ja ostolaskutuksesta vastaaminen (ml. Nekku-järjestelmä), oman palvelualueen talousarvion laatiminen, kustannusohjausvastuu sekä raportointi. Tehtävään sisältyy myös palvelualueen toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen yhdessä asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaan sekä valvontavastuu palvelutoiminnan toteutumisesta sopimuksen mukaan. Palveluasiantuntija vastaa myös kohdekohtaisesta asiakasyhteistyöstä sekä oman palvelualueensa laadullisesta ja taloudellisesta tuloksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on vähintään puhtaus- tai ateriapalvelualan opistoasteen tutkinto tai tehtävän vaatima ammatillinen taitotaso sekä 3 vuoden työkokemus asiantuntijatehtävistä ateria- ja/tai puhtauspalvelualalla. Tehtävässä edellytetään osaamista hankinnoista ja sopimustenhallinnasta. Eduksi luetaan kokemus tuloksellisesta toiminnasta.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11085/2021. Hakemukset on toimitettava 21.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/tilapalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff, p. 040 610 8306 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.


Osoite: 90140 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat